Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"MONIKA ADAMCZUK-POSKART"

Przewidywanie składu chemicznego produktów spalania w piecach grzewczych z wykorzystaniem programu CHEMK IN-PRO

Czytaj za darmo! »

Numeryczne modelowanie, ze względu na obszerne możliwości zastosowania w wielu dziedzinach nauki, cieszy się coraz większą popularnością, stając się nieodzownym elementem badań. Wykorzystanie metod numerycznych pozwala bowiem na analizę złożonych zjawisk fizyko-chemicznych, przy jednoczesnej eliminacji części kosztów poniesionych na badania doświadczalne. W niniejszym artykule przedstawiono możliwości przewidywania składu chemicznego produktów spalania z wykorzystaniem modelowania numerycznego. Symulacji numerycznych dokonano przy użyciu najnowszej wersji programu CHEMKIN. Analizę przeprowadzono dla pieca przepychowego pracującego w jednej z krajowych hut. Owing to its wide possibilities of use, numerical modelling enjoys an increasing popularity in many fields of science and is beco[...]

Możliwości zastosowania metod symulacji komputerowej do modelowania procesów spalania

Czytaj za darmo! »

W dobie zaawansowanych technik obliczeniowych analizowany proces można badać nie tylko eksperymentalnie w laboratorium lub w warunkach eksploatacji, ale również analitycznie na modelu matematycznym. Złożoność zagadnień procesów spalania i gazodynamiki przepływu spalin stawia numeryczne modelowanie na poziomie, któremu często nie dorównują badania eksperymentalne. W niniejszym artykule przedstawiono możliwości zastosowania symulacji numerycznych przy użyciu programu CHEMKIN w procesach spalania. Zadowalające wyniki badań własnych z zakresu przewidywania produktów spalania metodami numerycznymi i stan wiedzy w tej tematyce skłaniają do dogłębnej analizy tych zagadnień, nie tylko na skalę laboratoryjną, ale przede wszystkim na skalę przemysłową. In the day and age of advanced computational techniques the analyzed process was can study in laboratory not only experimental or in exploitation conditions, but also analytically on mathematical model. Complexity of questions of combustion processes and the gas dynamics of flue gas flow places numerical modelling on level which do not equal often experimental investigations. The possibility of numerical simulations application in present article was introduced with the CHEMKIN program used in combustion processes. The satisfactory own investigations results with prediction of combustion products with numerical methods use and the knowledge state in this subject matter induce to deep analysis these questions, not only on laboratory scale, but first of all on industrial scale. Słowa kluczowe: modelowanie numeryczne, zanieczyszczenia, CHEMKIN Key words: numerical modelling, pollution, CHEMKIN 1. Wprowadzenie. Już od dawna poszukuje się tanich i szybkich metod rozwiązywania różnego rodzaju zagadnień, a zwłaszcza tych, których analiza drogą eksperymentalną jest zbyt kosztowna, niemożliwa lub trudna do realizacji. Efektem tych poszukiwań są metody analityczne oparte na analizie modeli matematycznych. W [...]

 Strona 1