Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"KRZYSZTOF KOZŁOWSKI"

System sensoryczny czteronożnego robota kroczącego WR-06

Czytaj za darmo! »

Pojęcia "robot" używa się między innymi do nazywania urządzeń działających autonomicznie, których działanie opiera się w dużej mierze na ciągłym wykorzystywaniu informacji o ich stanie i otoczeniu [1]. Do podstawowych parametrów zaliczanych do informacji o stanie robota należą położenie i prędkości jego poszczególnych członów oraz siły na nie wywierane. "Robot kroczący" to urządzenie realizu[...]

Badania nad oczyszczaniem ścieków z produkcji 4,4'-diaminodifenylometanu

Czytaj za darmo! »

Scharakteryzowano ścieki powstające podczas produkcji 4,4'-diaminodifenylometanu (PMDA). Zaproponowano sposoby ich oczyszczania (ekstrakcję, wymianę jonową i adsorpcję na węglu aktywnym). Ze względów ekonomicznych najkorzystniej jest prowadzić ekstrakcję aniliny za pomocą technicznej aminy PMDA, skierować aminę PMDA wzbogaconą w anilinę do węzła syntezy PMDA, a destylat i wody z końcowego os[...]

 Strona 1