Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"MACIEJ STEMPCZYŃSKI"

Badania barwienia wielofazowych wodnych układów dyspersyjnych suchymi pigmentami

Czytaj za darmo! »

Emulsje ksylenu w wodzie oraz wodne dyspersje ksylenowych roztworów kopolimerów akrylowych MMA/BA/MAA i MBA/AMAA, stabilizowanych niejonowymi i anionowymi środkami powierzchniowo czynnymi (SPC) barwiono suchymi organicznymi pigmentami lakowymi. Określono rodzaje i ilości faz występujących w stanie równowagi sedymentacyjnej oraz wydajność dyspergowania i graniczną liczbę lepkościową. Okreś[...]

 Strona 1