Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Milena Górska"

Badanie wpływu mikroemulsji wodno-paliwowych na okres zwłoki samozapłonu w silniku o zapłonie samoczynnym DOI:10.15199/62.2019.6.12


  W transporcie samochodowym, morskim, a także w zastosowaniach stacjonarnych silniki o zapłonie samoczynnym (wysokoprężne) są stosowane od ponad 100 lat. Ich dotychczasowa popularność wynikała przede wszystkim z niskich kosztów eksploatacyjnych. Jednak ich dalsze stosowanie staje się w coraz szerszym zakresie utrudnione. Wynika to z rosnących kosztów, które muszą być poniesione, aby dostosować te silniki do coraz bardziej rygorystycznych wymagań środowiskowych. W związku z tym wielu producentów pojazdów ogłasza swoje plany w zakresie ograniczenia produkcji silników wysokoprężnych. Na podstawie raportu ACEA (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Pojazdów) z III kw. 2018 r. można stwierdzić, że systematycznie maleje liczba rejestracji pojazdów wyposażonych w silniki wysokoprężne (rys. 1). W związku z tym coraz większą popularność zyskują pojazdy wyposażone w silniki benzynowe, których udział w rynku wzrósł o 7% Fig. 1. New passenger car registrations by fuel type in the EU in 3rd quarter 20181) : APV (alternatively - powered vehicles), ECV (electric chargeable vehicles), HEV (hybrid electric vehicles) Rys. 1. Odsetek systemów napędowych w nowych rejestracjach pojazdów osobowych w III kw. 2018 r.1): APV (pojazdy z napędem alternatywnym), ECV (pojazdy z napędem elektrycznym), HEV (pojazdy z napędem hybrydowym) 98/6(2019) 925 Milena GÓRSKA jest studentką na kierunku technologia chemiczna prowadzonym przez Wydział Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Od 2017 r. rozwija swoje zainteresowania w obszarze badań właściwości fizykochemicznych paliw alternatywnych. Table 1. Selected physicochemical properties of tested fuels Tabela 1. Wybrane właściwości fizyczno-chemiczne badanych paliw Parametr Jednostka Metoda Wartość ON DF4 DF8 Gęstość w 15°C kg/m3 EN 3838 835 849 851 Lepkość kinematyczna w 40°C mm2/s EN 3104 2,6 3,4 3,9 Zawartość wody %, mas[...]

 Strona 1