Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"MAREK GENEJA"

Zastosowanie glinu do ograniczania rozwoju bakterii nitkowatych w systemach osadu czynnego

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono kilkuletnie doświadczenia technologiczne, dotyczące stosowania glinu w celu ograniczania negatywnych skutków masowego rozwoju bakterii nitkowatych (Microthrix parvicella, Nostocoida limicola, typ 021N) w wielofazowych bioreaktorach gdańskiej oczyszczalni ścieków komunalnych. Stosowanie dawek glinu od 2,0 do 2,5 g Al3+/kgsm·d zapewniało likwidację piany biologicznej w b[...]

 Strona 1