Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Monika Chodorek"

Zarządzanie talentami w polskich przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego. Stan, perspektywy i rekomendacje DOI:10.15199/62.2019.6.9


  Nowoczesne koncepcje zarządzania realizowane przez działy HR w przedsiębiorstwach zorientowane są na zwiększanie wydajności pracy oraz podnoszenie jej jakości. Koncepcje te, mimo że odnoszą się do sfery zasobów ludzkich, mają na celu usprawnienie funkcjonowania całego przedsiębiorstwa. Jedną z takich koncepcji stanowi zarządzanie talentami, wymieniane współcześnie wśród najważniejszych światowych trendów, które będą kształtować w najbliższych latach politykę rozwoju zasobów pracy. Zarządzanie talentami obejmuje działania z obszaru polityki personalnej związane z tworzeniem specjalnych programów rozwoju dla pracowników o największym potencjale. Tego rodzaju działania nabrały we współczesnej gospodarce ogromnego znaczenia ze względu na fakt, iż uważa się, że to utalentowani pracownicy są siłą napędową organizacji, a od ich umiejętności, energii, wyobraźni i charyzmy w największym stopniu zależą wyniki i pozycja przedsiębiorstwa1). Tymczasem na rynku pracy coraz trudniej jest pozyskać, a potem utrzymać pracowników o ponadprzeciętnych kompetencjach. Nie dziwi więc fakt, że coraz więcej firm podejmuje działania nakierowane na wdrażanie praktyk z zakresu zarządzania talentami. Trend taki jest również widoczny w Polsce, co znajduje wyraz w wysiłkach przedsiębiorstw związanych z kreowaniem ich zdolności do przyciągania, rozwijania, ale przede wszystkim zatrzymywania talentów. Polski przemysł chemiczny, podobnie jak przemysły wysokiej techniki, potrzebuje utalentowanych, odpowiedzialnych i zaangażowanych pracowników o wysokim potencjale i ponadprzeciętnych kompeten912 98/6(2019) Dr hab. Agata SUDOLSKA, prof. UMK, w roku 1995 ukończyła studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2012 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych na tym samym wydziale. Jest pracownikiem Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK w Toruniu[...]

 Strona 1