Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"KAROL SZMYT"

Fotokatalityczny proces utleniania Tritonu X-100 w roztworze wodnym w układzie przepływowym

Czytaj za darmo! »

Zbadano proces fotokatalitycznego utleniania wodnego roztworu niejonowego środka powierzchniowo czynnego Triton X-100 w układzie przepływowym. Katalizatorem był ditlenek tytanu naniesiony w ilości 10% na gruboziarnistą krzemionkę. Zbudowano fotoreaktor z poli(metakrylanu metylu) w kształcie płyty, w którym ziarna katalizatora znajdowały się w wyżłobionym kanale, przez który także przepływa[...]

 Strona 1