Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Zbigniew Czajka"

Wymagania dotyczące materiałów stosowanych do produkcji drzwi metalowych

Czytaj za darmo! »

Nowoczesne budownictwo charakteryzuje się ciągłym rozwojem konstrukcji wyrobów budowlanych oraz doskonaleniem metod ich wytwarzania. Uprzemysłowione metody wymusiły konieczność doborumateriałów uznawanych za optymalne. W efekcie do produkcji różnych wyrobów budowlanych, w tymzewnętrznych i wewnętrznych drzwimetalowych, wchodzących w skład wyrobów otworowych określonych jako ślusarka budowlana wprowadzono nowemateriały. Konstrukcja drzwi metalowych oparta jest głównie na stalowych lub aluminiowych kształtownikach. Zarówno stal, jak i aluminiumsą dość dobrymmateriałemstosowanym do produkcji drzwi eksploatowanych w warunkach znacznych wahań temperatury, ze względu na zbliżone do szkła wydłużenie termiczne, co jest szczególnie ważne w przypadku drzwi przeszklonych, oraz p[...]

Okucia zwiększające odporność okien na włamanie DOI:10.15199/33.2015.08.11


  Oknem przeciwwłamaniowym nazywamy taki wyrób, który - gdy jest wbudowany i zabezpieczony przed nieuprawnionym otwarciem - stawia opór przeciw forsowaniu go z użyciem siły i stosownych narzędzi. Należy dodać, że nie ma okien w pełni zabezpieczających i uniemożliwiających dokonanie włamania do pomieszczeń. Odporność okien na włamanie zwiększają okucia przeciwwłamaniowe, ale włamywacz dysponujący odpowiednio długim czasem i stosownym sprzętem jest w stanie pokonać każde zabezpieczenie. Przyjmuje się, że większość złodziei rezygnuje z próby włamania, jeżeli czas sforsowania okna wynosi ponad 3 min. We współczesnym budownictwie stosowane są głównie okna uchylno- -rozwierane, które zapewniają doświetlenie pomieszczeń oraz umożliwiają regulację wymiany powietrza. Takie okna mogą być przeciwwłamaniowe, pod warunkiem wyposażenia ich w okucia uchylno-rozwierane oraz sterującą nimi klameczkę, o określonej klasie odporności na włamanie. Okucia tego typu mają elementy utrudniające wyważenie skrzydła z ościeżnicy, zazwyczaj w postaci trzpieni ryglujących w kształcie grzybka, zainstalowanych na skrzydle. Współpracują one ze stalowymi zaczepami zamocowanymi na ramie ościeżnicy, stabilnie łącząc skrzydło[...]

Okucia do przeszklonych drzwi przesuwnych oraz okien DOI:


  Nowoczesna architektura oraz aktualne trendy w budownictwie charakteryzują się stosowaniem dużych szklanych powierzchni w nowo budowanych lub modernizowanych obiektach. Odnosi się to m.in. do przeszklonych drzwi przesuwnych oraz okien o dużychwymiarach.Nowe rozwiązania tego typu stolarki budowlanej cechuje wysoki komfort obsługi i bezpieczeństwa, zwiększona odporność na włamanie i napór wiatru, możliwość swobodnegowietrzenia pomieszczeń oraz podwyższona izolacyjność termiczna i akustyczna.Wcelu zapewnienia tych parametrówkonieczne jest stosowanie odpowiednich okuć oraz elementów współpracujących. Ponadto drzwi i okna mogą byćwyposażonewautomatyczne napędy pozwalające na stosowanie w mieszkaniach bez barier architektonicznych, w tym także ze zdalnym sterowaniem za pomocą pilota lubmobilnych aplikacji. Przy wyborze okuć i napędów istotna jest ich nośność, która powinna uwzględniać maksymalnewymiary orazmasę skrzydeł drzwiowych i okiennych. Przeszklone drzwi przesuwne znajdują coraz szersze zastosowanie, szczególnie w wejściach na tarasy i balkony.Wynika to z faktu, że skrzydła przesuwne w porównaniu z rozwieranymi mogą mieć znacznie większe rozmiary imasę, a gdy są otwarte, nie zajmują przestrzeni wewnątrz pomieszczenia. Drzwi działające w systemie przesuwnym składają się przynajmniej z dwóch elementów: części jezdnej w postaci skrzydła i części stałej. Skrzydło jezdne jest otwierane i przesuwane na część stałą, a mechanizm w postaci okuć i napędu znajduje się wewnątrz pomieszczenia. Najczęściej wyróżnia się następujące rodzaje drzwi przesuwnych: ● przesuwne,wktórych otwieranie następuje w wyniku przesuwania skrzydła lub skrzydeł w płaszczyźnie równoległej do płaszczyzny ściany, przy czym ruch odbywa się po niezależnych torach na specjalnych wózkach; masa pojedynczego skrzydła z zasady nie przekracza 120 kg; ● uchylno-przesuwne (PSK), wyposażone w okucia powodujące po obrocie klamkiwyjazd skrzy[...]

 Strona 1