Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Zalewski"

SIEĆ WIELODOMENOWA WYKORZYSTUJĄCA MPLS I SDN DOI:10.15199/59.2019.7.34


  1. WSTĘP Technologia Wieloprotokołowej Komutacji Etykietowej (MPLS, MultiProtocol Label Switching) odpowiada za obsługę ruchu oraz dostarcza odpowiednie mechanizmy wspierające proces zachowania jakości usług (QoS, Quality of Service) w sieci, w której jest stosowana, jednak wymaga nadrzędnego elementu sterującego lub protokołów umożliwiających wykorzystanie algorytmów rutingu do tworzenia ścieżek przełączanych etykietowo (LSP, Label-Switched Path) [12]. Rolę takiego nadrzędnego elementu sterującego, zarządzającego przełącznikami MPLS, może pełnić kontroler SDN (Software Defined Networking - Sieci Definiowanych Programowo). Koncepcja technik SDN umożliwia sterowanie i zarządzanie zasobami sieciowymi w sposób programowy, ułatwiając projektowanie, dostarczanie i utrzymanie usług sieciowych. Wprowadzane przez tę technologię abstrakcja, rozdzielająca płaszczyznę przekazywania od płaszczyzny sterowania oraz centralizacja funkcji sterowania dostarczają możliwość redukcji złożoności sieci, a także niezależność od dostawców sprzętu sieciowego [9, 10]. Niniejszy artykuł przedstawia opracowanie konfiguracji sieci wielodomenowej z zachowaniem jakości usług, wykorzystującej technologie MPLS i SDN oraz implementację tej sieci z wykorzystaniem elementów fizycznych (minikomputery Raspberry Pi 3), a także zasobów wirtualnych (środowisko emulacyjne Mininet). W pracy założono zastosowanie technologii MPLS w płaszczyźnie przekazywania, a SDN - w płaszczyźnie sterowania, co umożliwia uzyskanie komutacji bazującej na etykietach MPLS, realizowanej na podstawie zasad sterowania ruchem, ustalanych przez kontroler SDN. W celu implementacji przedstawianej w niniejszym artykule koncepcji opracowano strukturę sieci składającą się z dwóch połączonych domen: fizycznej i wirtualnej. W dalszej części artykułu przedstawiono koncepcję połączenia technologii MPLS i SDN w ramach jednej sieci - cel tego przedsięwzięcia, algorytm przetwarzania pakietów wyk[...]

 Strona 1