Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Piotr OLASZEK"

Próbne obciążenie mostu sposobem na uniknięcie awarii


  Próbne obciążenia są jedną z najskuteczniejszych metod oceny poziomu bezpieczeństwa pracy konstrukcji pod obciążeniami zmiennymi. Stosowane są do oceny nośności istniejącychmostów i do odbioru nowych konstrukcji przed ich przekazaniemdo eksploatacji.Wartykule przedstawimy przykład próbnego obciążenia, wykonywanego jako badanie odbiorcze. Pokazuje on, jak ważne jest właściwe przeprowadzenie badania ze szczególnym uwzględnieniem metod pomiarowych umożliwiających analizę zachowania się konstrukcji. Charakterystyka konstrukcji Badano most drogowy z trzech swobodnie podpartych przęseł rozpiętości 29,00 + 21,20 + 29,00 m. Ze względu na zniszczony drewniany pomost oraz ograniczoną nośność do 3,5 t,most został poddany remontowi (fotografia 1). Przęsła skrajne mostu złożone są z trzech stalowych dźwigarów dwuteowych wysokości 750 mm, do których dodano pasy dolne i krzyżulce tworzące kratownice. Rozstaw osiowy dźwigarów wynosi 2,80 m. Dźwigary główne połączone są stężeniami wykonanymi z dwuteowników wysokości 400mm. Podczas remontu, na stalowych dźwigarach przęseł skrajnych wykonano zespoloną płytę żelbetową grubości 21 cm ze skosami nad dźwigarami. Na fotografii 2 pokazano jedno z przęseł skrajnych. Przęsło środkowe mostu złożone jest z pięciu stalowych dźwigarów dwuteowych wysokości 750 mm wzmocnionych przez dodanie od dołu dwóch nakładek stalowych o wymiarach 30 x 360mmi długości 16680mm górna i 11640 mm dolna. Dźwigary przęsła połączone są stężeniami z dwuteowników wysokości 400 mm. Wszystkie połączenia[...]

Monitorowanie kolejowych konstrukcji mostowych pod obciążeniem statycznym i dynamicznym DOI:10.15199/50.2019.8.2


  1. Wprowadzenie Monitoring konstrukcji zyskuje coraz większe znaczenie w praktyce inżynierskiej na całym świecie, w związku z koniecznością oceny stanu technicznego obiektów narażonych na wpływ czynników zewnętrznych takich jak trzęsienia ziemi [21] lub ekstremalne opady [2] albo na działalność człowieka, głównie w związku z realizacją nowych inwestycji [1]. Główną zaletą monitoringu jest szybka reakcja na zachodzące procesy destrukcyjne, dzięki czemu można w porę podjąć działania ostrzegawcze, zapobiegawcze lub ochronne. W badaniach konstrukcji mostowych jedną z najważniejszych mierzonych wielkości są przemieszczenia. We wczesnym stadium rozwoju monitoringu bazowano na geodezyjnych technikach pomiarowych, które od dawna były stosowane do badania przemieszczeń. Do pomiaru przemieszczeń pionowych stosowano głównie niwelację geometryczną, a do poziomych - techniki kątowe. Z czasem do monitoringu zaczęto stosować pomiary odległości [18], a obecnie również technikę pomiarów satelitarnych GNSS [26]. Coraz powszechniej stosowana jest też technika fotogrametryczna, która dzięki coraz większym możliwościom fotografii cyfrowej bywa stosowana tam, gdzie jednocześnie trzeba monitorować procesy dynamiczne [11] obejmujące większą liczbę punktów kontrolnych rozlokowanych w różnych miejscach badanego obiektu [3, 19]. W ostatnich latach nastąpił rozwój czujników inercyjnych takich jak inklinometry [10, 24] i akcelerometry [27], które z powodzeniem zastępują geodezyjne techniki pomiarów. W odróżnieniu od metod geodezyjnych, czujniki te nie wymagają zewnętrznych punktów odniesienia. W przypadku konstrukcji kolejowych szczególnie istotna jest analiza przemieszczeń i przyspieszeń drgań dźwigarów pod obciążeniem dynamicznym, na co wskazuje wielu badaczy, a między innymi Frýba w [4], Yang w [25] oraz Klasztorny [8]. O ile pomiary przyspieszeń są stosunkowo proste w realizacji, to pomiary przemieszczeń w trybie automatycznym i bez dozoru operatora s[...]

 Strona 1