Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Ryszard Jastrzebski"

Problemy w spawaniu przetopu na odległosc metali i ceramiki przy pomocy urzadzenia do połaczenia robota z czujnikiem ruchu trenazera spawania DOI:


  problems in remote root pass weld of metals and ceramics using a combination of a welding robot and a trainer Abstract In order to perform the welding of conductor ceramics, titanium alloys in an argon-filled space and underwater root pass weld it is necessary to connect the robot to the motion sensor of the computer-based trainer and map the weld pool boundary onto the robot’s camera frames using digital processing techniques. Algorithms for root layer welding were discussed to make a remote root pass using a robot and employing the following methods: 111, 131, 135, 136, 138 and 141 key words: remote welding, root pass Streszczenie Aby wykonac spawanie przewodzacej prad ceramiki, stopów tytanu w pomieszczeniu wypełnionym argonem czy przetopów pod woda nalezy połaczyc robota z czujnikiem ruchu trenazera i przy pomocy komputerowego przetwarzania obrazu na klatki filmu kamery robota naniesc granice jeziorka spawalniczego. Aby umozliwic wykonanie przetopu na odleglosc przy pomocy robota, opierajac sie na fizyce topienia metalu, omówiono algorytmy spawania sciegu przetopowego metodami 111, 131, 135, 136, 138 i 141. słowa kluczowe: spawanie na odległosc, wykonanie przetopu Wprowadzenie W Instytucie Spawania Elektrycznego im. Jewhena Patona w Kijowie opracowano urzadzenia do zgrzewania komórek zywych przy pomocy elektroosmozy13. Wiele lat wczesniej na Politechnice Wrocławskiej wykonano badania zgrzewania przy pomocy elektroosmozy skał na terenach bagiennych7. Warto tu zaznaczyc, ze welding oznacza zgrzewanie plus spawanie, a w polskich normach np. EN1090 ten termin jest błednie tłumaczony. Na miedzynarodowej konferencji poswieconej materiałom elektronicznym na Florydzie dr inz. Ilona Jastrzebska zaprezentowała otrzymany sztucznie hercynit, który po podgrzaniu przewodzi prad jak metal, czyli nadaje sie do spawania11. Na tej samej konferencji Adam Jastrzebski pokazał piec do przetapiania metoda TIG przy pomocy mechan[...]

Mozliwosci spawania i szkolenia spawaczy na odległosc przy pomocy robotów medycznych DOI:


  Streszczenie W tym artykule omówiono rózne wyzwania zwiazane ze zdalnym szkoleniem i spawaniem za pomoca robota chirurgicznego i robota do rehabilitacji wyposazonego w aparat cyfrowy obserwujacy strefe spawania, a w szczególnosci trudnosc w wykrywaniu granic jeziorka spawalniczego. Omówiono róznice w przetwarzaniu przez człowieka rzeczywistego obrazu przez ludzki mózg w porównaniu z obrazem w postaci filmu z cyfrowego aparatu fotograficznego. Oprócz potrzeby wykonywania drugiej pochodnej obrazu w czasie rzeczywistym, omówiono trzy modele rozpoznawania obrazu przez człowieka, z których jeden był juz badany przez naukowców z Cambridge w Wielkiej Brytanii. Omówiono koncepcje topienia materiału podstawowego poprzez uginanie jeziorka spawalniczego pod cisnieniem niezjonizowych gazów łuku elektrycznego i amerykanskie wykonanie pomiaru trzeciego wymiaru jeziorka spawalniczego i okreslenie głebokosci wtopienia spoiny przez elektronike spawarki. Przedstawiono pozadane trajektorie ruchu koncówki elektrody w oparciu o fizyke łuku spawalniczego i technologie spawania, a takze omówiono trudnosci w nauczeniu ruchów spawaczy. Przedstawiono równiez podstawy modelu neuronowego mózgu z wektorowym modelem typów zdolnosci w sztucznej inteligencji. Abstract This paper discusses various challenges in remote welding with a surgical robot equipped with a digital camera used to observe the welding zone, in particular the difficulty in detecting the boundaries of the weld pool. The difference in the processing of the real image by the human brain is discussed in comparison with the image in the form of a film from a digital camera. In addition to the need of performing the second derivative of the image in real time, three models of human recognition of an image were discussed, one of which was already studied by researchers from Cambridge, UK. The concept of melting the base material by bending the weld pool with the pressure of non-ionized [...]

Pedagogika oceny wizualnej wadliwości połączeń spawanych DOI:


  1. Wprowadzenie W dzisiejszych czasach sfilmowanie metody wykonywania złacz spawalniczych, aby przekazywac zleceniodawcy pliki z zapisem dokumentacji spoin, za pomoca kamer w telefonach komórkowych nie stanowiłoby wiekszego problemu. Tak sie postepuje podczas walidacji wykonania przetopów w przemysle farmaceutycznym. Dlaczego wiec Urzad Dozoru Technicznego nie wprowadza informatyki do rozpoznawania obrazów spoin, a certyfikuje szkolonych kontrolerów badan wizualnych? Odpowiedz jest prosta. Człowiek widzi bardziej mózgiem niz optyka, a informatyka widzi tylko optyka. Moze z tego wzgledu kanadyjska firma Servo-Robot Group opracowała urzadzenie laserowe do skanowania przestrzennego geometrii rowka przed spawaniem (w celu korekty parametrów podczas spawania zrobotyzowanego) i do skanowania przestrzennego geometrii złacza w trakcie spawania robotem. 30 lat temu w Krakowie Marek Kaczor wymyslił cos, co dzis mozna by nazwac googlem obrazkowym - czyli przekształcanie obrazów na funkcje matematyczne, które mozna porównywac6. W artykule skupimy sie na "programowaniu mózgu" kontrolera jakosci (duza powtarzalnosc wyników badan) i na algorytmach komputerowej diagnostyki spoin. 2. Ocena wadliwosci spoin na podstawie badan wizualnych Wsród rodzajów wad połaczen spawanych mozna wyróznic powstajace puste przestrzenie zmniejszajace efektywny przekrój lub karby powodujace koncentracje naprezen (i wpływajace na wynik obliczen zmeczeniowych oraz obliczenia mechaniki pekania). Wady zewnetrzne spoin (i usuwanie karbów) maja wiekszy wpływ na zmeczenie niz wady wewnetrzne1. Wadliwosc złaczy mozna wyeliminowac juz na etapie projektu na desce kreslarskiej (brak dojscia do wykonania spoin, dobranie metody spawania, dobór materiałów do spawania, wymagania dotyczace badania technologii, dobór normy, według której beda robione badania technologii1). Metody badan nieniszczacych nie wykrywaja wszystkich wad, rózny jest współczynnik wykrywalnosci wad[...]

Mozliwosci zastosowania techniki kosmicznej DOI:


  Streszczenie W artykule omówiono wykonane dla techniki kosmicznej i wykorzystujace zmysł dotyku interfejsy do połaczenia mózgu z komputerem. Urzadzenie Elektroftalm za pomoca 300 igieł wibrujacych odpowiednio do pikseli kamery cyfrowej na czole niewidomego umozliwiało widzenie. Urzadzenie pojechało do Moskwy na wystawe i juz nie wróciło do Polski. Urzadzenie USPJ poprzez podraznienie elektryczne opuszków palców pozwalało na wprowadzenie do mózgu pilota obrazu wskazników zegarowych samolotu. Jak wykazał doktorat Mieczysława Cenina, czas reakcji na zagrozenie był trzy razy szybszy niz w przypadku, gdy pilot obserwował wskaznik zegarowy z zaznaczonym niebezpiecznym obszarem. Elektronika, do której zasilacz w roku 1975 wazył 30 kg, nie miała wiekszych mozliwosci niz procesor dzisiejszego telefonu komórkowego. Autorzy proponuja wykonanie na podstawie tego przez wiele lat tajnego rozwiazania technicznego stworzenie elektrodotykowych rekawic spawalniczych, które współpracujac z maska z komputerowym przetwarzaniem obrazu i systemem pomiarowym spawarki, odciazałyby zmysł wzroku spawacza, a nawet go zastepowały. słowa kluczowe: interfejs, kamera cyfrowa, mózg, spawanie reczne, technika kosmiczna 1. Wprowadzenie9 Opracowalismy plan kompleksowych badan nad automatyzacja spawania: a) programowanie nieswiadomego myslenia metoda TKS umozliwia uzyskanie powtarzalnych wyników szkolenia w miejsce krzywej Gausa rozkładu kompetencji; b) połaczenie mózgu z kamera poprzez impulsy wibracyjno- dotykowe umozliwia spawanie przez niewidomych i testowanie sposobu analizy obrazu przez spawacza; c) połaczenie mózgu z komputerem spawarki poprzez podraznienie naskórka impulsami elektrycznymi umozliwia sledzenie przez spawacza wartosci pradu i napiecia spawania; d) połaczenie spawarki z komputerem umozliwia przejecie przez spawarke sterowania rekoma w miejsce programowania mózgu w wyniku szkolenia metoda TKS; e) doswiadczenia zdobyte w testowaniu w[...]

Fizyka topienia łukiem elektrycznym DOI:


  Streszczenie W niniejszym artykule omówione zostały poszczególne etapy tworzenia technologii spawania seryjnego na zrobotyzowanym stanowisku spawalniczym. Metodyka dzieli sie na dwa główne stadia działania, gdzie pierwszy jest skierowany na wypracowanie techniki spawania pozwalajacej uzyskac zadowalajace technologicznie złacze, a drugi na optymalizacji przebiegu procesu i podniesieniu jego efektywnosci. Zarówno technolog, jak i operator procesu zrobotyzowanego w trakcie ustalania konkretnych wielkosci wchodzacych do procesu spawania bazuja przede wszystkim na obserwacji in situ, interpretujac obraz z filtra maski spawalniczej, na biezaco reagujac i zmieniajac kolejne wartosci pradowe i wielkosci odpowiadajace fizyce spawania. Metodycznie wypracowuja najkorzystniejsze ich zestawienie dla uzyskania jakosciowo i ekonomicznie optymalnego złacza spawanego. słowa kluczowe: zrobotyzowany proces spawania, korekcja parametrów, spawanie zautomatyzowane, technologia spawania automatycznego, optymalizacja procesu spawania Wprowadzenie Do lat 90. w Polsce rozwijana była fizyka spawania i profesorowie Jan Wegrzyn z Gliwic i Stanisław Piwowar z Warszawy bez problemu byli wykładowcami spawalnictwa na najlepszych japonskich uniwersytetach, a polskie ksiazki nie odbiegały poziomem od ksiazek japonskich. Kiedy nauke technologii zdominowali statystycy, Japonczycy wyprzedzili technologicznie Polaków o 10 lat. Dzisiaj, gdy spawanie zrobotyzowane dysponuje czujnikami wizyjnymi i komputerowa analiza obrazu z kamery, znajomosc fizyki jest niezbedna przy rozwijaniu techniki zaawansowanego spawania zrobotyzowanego, a zwłaszcza spawania łukowego ceramiki. Gdy coraz znaczniejsza role w spawalnictwie odgrywa wyszkolone w zakresie profesjonalnej fizyki łuku, elektroniki, elektrotermii i informatyki pokolenie wnuków tych profesorów, zmienia sie tez poglad na modelowanie fizycznych procesów spawania. Niedługo odejdzie do lamusa wywodzace sie ze spawa[...]

Szkoleni operatorzy zamiast systemów wizyjnych DOI:


  Streszczenie W artykule opisano technike spawania zrobotyzowanego drutem proszkowym. Omówione zostały poszczególne etapy tworzenia technologii spawania seryjnego na zrobotyzowanym stanowisku spawalniczym. Wyjasniono tez zasady szkolenia operatorów robotów spawalniczych, opartego na fizyce spawania i pomocach wizualnych. Przedstawiono analize ekonomiczna stosowania starego typu robotów z operatorem zamiast sensorów wizyjnych.Wprowadzenie Zastosowanie starych robotów przemysłowych z regulujacym w sposób ciagły parametry spawania operatorem (zamiast drogiego systemu wizyjnego) i ze starymi spawarkami lepiej nadaje sie do spawania drutem proszkowym. Problem jednak polega na tym, iz obecnie wystepuje zbyt niski poziom wiedzy, aby spawacz mógł pracowac na stanowisku operatora robota spawalniczego. W wiekszosci przypadków spawanie mozna wykonac recznie lub robotem. Zdarzaja sie jednak takie sytuacje, ze człowiek nie moze przebywac w otoczeniu zródła ciepła (np. spawanie laserem) i zastosowanie technologii zrobotyzowanej staje sie niezbedne. W przypadku spawania TIG ceramiki z miejsca spawania nalezy wypompowac powietrze, co powoduje, ze spawanie wiekszych elementów wymaga zastosowania robota przemysłowego. Metodologia pracy opartej na procesie technologicznym zrobotyzowanym zasadniczo dzieli sie na dwa etapy: wdrozenie produktu do procesu spawalniczego i jego wytwarzanie - zarówno nisko wolumenowe, precyzyjne, wymagajace wysokiego rygoru technologicznego, jak i wytwarzanie sensu stricto seryjne. Proces wdrozenia to zas w praktyce przede wszystkim spełnienie wymagan technologicznych, czyli opracowanie technologii stabilnej i efektywnej na przestrzeni od kilku do kilkudziesieciu miesiecy; to połaczenie wiedzy technologicznej i działan zwiazanych z inzynieria produkcji. Wpływ własnosci zuzla na technike spawania drutem proszkowym Spawanie drutem litym metoda MAG ma oznaczenie 135, spawanie drutem proszkowym topnikowym - 136, [...]

Wpływ receptury produkcji elektrod i drutu proszkowego na technike spawania DOI:


  Bardzo czesto pracownicy jednej stoczni preferuja elektrody okreslonego producenta, podczas gdy elektrody wytwarzane przez innego producenta sa mniej cenione. Marzeniem producentów materiałów spawalniczych jest zdobycie zaufania spawaczy do swoich produktów. Z drugiej strony okreslona technika spawania stosowana w przypadku materiału wytwarzanego przez jedna firme nie jest odpowiednia w przypadku innego, nawet jesli materiał jest oznaczony zgodnie z tymi samymi normami europejskimi. Osiagniecia w szkoleniu spawaczy dzieki metodzie TKS i logiczny opis technik spawania daja mozliwosc poprawnego wykonania procesu spawania niezaleznie od technologii produkcji materiałów dodatkowych róznych producentów. W artykule podejmujemy próbe zbadania tego delikatnego problemu. Badania te umozliwia sprzedaz kompletnego produktu składajacego sie z materiału spawalniczego, systemu szkoleniowego spawacza, specyfikacji procesu spawania (WPS) i sprzetu spawalniczego. Na podstawie osiagniec chemii i fizyki opisowej w artykule przygotowano zalecenia dla producentów materiałów dodatkowych, które umozliwiłyby im dostosowanie sie do zwyczajów spawaczy w róznych krajach, regionach i gałeziach przemysłu.utrzymac ¬18 str. 18 nauka Wpływ receptury produkcji elektrod i drutu proszkowego na technike spawania plastycznosc masy umozliwiajaca jej naprasowanie na prety. W trakcie mieszania i podsuszania elektrod zelazokrzem reaguje ze szkłem wodnym powodujac gazowanie, czyli wydzielanie m.in. wodoru. Proces ten jest niekorzystny, gdyz powoduje problemy z uzyskaniem centrycznosci otuliny. Elektroda składa sie z preta elektrodowego i masy otulinowej. Pret elektrodowy wykonuje sie z walcówki, walcowanej na goraco, która jest chłodzona przez nawiew powietrza, aby ostygła w jak najkrótszym czasie, tak aby zendra powstajaca na powierzchni miała jak najmniejsza grubosc i aby była stosunkowo krucha. Tak przygotowana walcówka o srednicy 5,5-6,5 mm podlega m[...]

Odkodowanie i instalowanie wyczucia inzynier skiego na przykładzie szkolenia inzynierów polska metoda ILM do budowy zbiorników na ciekły gaz ziemny LNG DOI:


  1. Wprowadzenie Likwidacja specjalistycznych firm spawalniczych podczas wymuszonej przez Unie Europejska restrukturyzacji przedsiebiorstw wyspecjalizowanych w obsłudze globalnego rynku imperium rosyjskiego i ciagłej rozbudowie przemysłu niemieckiego, czego wynikiem było 10krotne zmniejszenie zatrudnienia, wymagała zebrania i usystematyzowania gromadzonej przez pokolenia praktyków i do tej pory silnie strzezonej wiedzy technologicznej. Okazało sie, ze wiedza dotyczaca budowy mostów, statków, rafinerii i elektrowni zgromadzona jest na róznych stanowiskach poczawszy od głównego spawalnika poprzez kierowników, mistrzów, brygadzistów, technologów, konczac na spawaczu. Wiedza ta przekazywana była poprzez system szkolen wewnetrznych i praktyki w ciagu całej kariery zawodowej. Jak wykazuje doswiadczenie, wielu fachowców w znacznie wiekszym stopniu korzysta z myslenia nieswiadomego niz swiadomego. W konkretnej sytuacji wiedza oni jak postapic i jaka podjac decyzje, lecz nie potrafia powiedziec dlaczego. Myslenie nieswiadome sprawia, ze ogromna ilosc informacji przetwarzana jest z tak duza predkoscia, ze kontrolowanie przez swiadomosc algorytmu przetwarzania danych jest czasowo niepraktyczne lub wrecz niewykonywalne przez umysł ludzki1-3, 13. Dlatego w wielu dziedzinach nauk stosowanych, np. praktyczne zastosowanie nauk medycznych w warunkach izby pogotowia ratunkowego czy warunkach polowych, nieswiadome myslenie wyuczonymi schematami jest szybsze i mniej narazone na podejmowanie złych decyzji i pomyłkowe ominiecie potrzebnych kroków14. Z drugiej strony myslenie nieswiadome stosowane w praktyce projektowania inzynierskiego prowadzi do schematycznosci i powtarzalnosci rozwiazan, braku innowacji i mozliwosci powielania tych samych błedów, choc takze ustrzega przed popełnianiem nowych. Jest to bezwładnosc psychiczna (myslowa), w która z czasem popadaja nawet najbardziej doswiadczeni projektanci inzynierscy14-16. Dotychczas w naukach [...]

Okreslenie spawalnosci stali i stopów tytanu na podstawie wykresów przemian fazowych DOI:


  Streszczenie W artykule w oparciu o schematy praktyczne, wykresy i tabele omówiono problemy z pekaniem stali i stopów tytanu. Na wykresie zelazo-wegiel naniesiono wykresy stopów tytanu, a w tabelach podano współrzedne punktów wykresu przemian fazowych dla stopów tytanu odpowiadajacym stalom konstrukcyjnym, ferrytycznym, austenitycznym i martenzytycznym. Porównano tez wykresy chłodzenia stali konstrukcyjnych i stopów tytanu, a takze ich wpływ na pekanie na zimno. Dla nowoczesnych stali niskoweglowych (<0,02%C) zaproponowano zastapienie równowaznika wegla równowaznikiem niklu uzupełnionym o wodór.. Wprowadzenie Wzrost czystosci w metalurgii doprowadziło do zmiany niektórych obowiazujacych standardów teoretycznych. Do niektórych zaawansowanych zastosowan łatwiej jest wykształcic nowych specjalistów, a w innych przypadkach lepiej przekonac do nowych metod starych fachowców. W USA metalurgie rozwijali praktycy, w Polsce technolodzy, czyli humanisci, a w Japonii scisłowcy. W petrologii, czyli badaniach mikroskopowych geologii, humanisci podaja cechy obrazu, w metaloznawstwie, czyli badaniach mikroskopowych w metalurgii stworzono matematyke obrazkowa (podzielono obraz na 5 struktur, a kazda strukture na podstruktury), a w budownictwie laborant na podstawie płaskiego obrazu próbuje odtworzyc przestrzenny obraz. Podobnie przeniesienie wyników badan nad sztuczna inteligencja z medycyny do badan technicznych przyniosły znaczny postep w rozumieniu tej tematyki. Nie oznacza to, ze nie mozna przenosic wiedzy ogólnej i metod badawczych z jednej dziedziny do drugiej, z jednego kraju do drugiego, czy ze stopów tytanu do stali stopowych. Ograniczeniem jest poprawnosc polityczna naukowców. W tym artykule postaramy sie porównac wiedze z przetłumaczonych na jezyk polski podreczników metalurgii japonskich, amerykanskich i rodzimych polskich. Badania dylatometryczne i rysowanie przez praktyków wykresów przemian fazowych zrobiły postep w met[...]

Trenazer operatorów robotów w masce komputerowej ze wzbogacona rzeczywistoscia DOI:


  W artykule omówiono wybrane aspekty umozliwiajace zastosowanie narzedzi matematycznych i informatycznych w dziedzinie spawalnictwa. Według autorów juz dzis dostepne sa podstawy naukowe, aby telefon komórkowy wyposazony w kamere cyfrowa mógł zastapic tradycyjny filtr maski spawalniczej. W artykule na przykładzie procesu spawania autorzy podaja, ze dopiero po obróbce cyfrowej obrazu miejsca spawania (np. dwukrotnym zrózniczkowaniu, porównywaniu ze wzorcem) widoczna bedzie granica pomiedzy ciekłym metalem a materiałem jeszcze nie stopionym. Autorzy omówili podstawy literatury opracowania maski spawalniczej, która nie tylko dostarczałaby wzbogacony obraz obszaru jeziorka spawalniczego, lecz takze spełniałaby role trenazera operatorów robotów przemysłowych, które w sposób dynamiczny regulowałyby napiecie, prad i predkosc spawania. Mozliwe jest takze dynamiczne okreslanie wadliwosci spoin na podstawie optycznej i akustycznej diagnostyki stabilnosci łuku spawalniczego oraz okreslenie wektorowej odległosci spawacza i operatora robota od instruktora. słowa kluczowe: spawanie, rzeczywistosc wzbogacona, przetwarzanie obrazu, maska spawalnicza, filtr, jeziorko spawalnicze, operator robota in-mask augmented reality trainer for welding robot operators Abstract This paper discusses selected aspects of enabling the use of mathematics and IT tools in welding. Currently, many authors suggest that it is technologically feasible to replace the traditional welding mask filter with a smart phone camera. This paper focuses on the welding process and postulates that the boundary between molten and solidified metal/workpiece will only be visi- Rys. 1 Futurystyczna obserwacja przez kamery telefonów komórkowych spawania metoda 138 (drutem proszkowym metalicznym) od strony przetopu i od strony rowka spawalniczego (na zdjeciu od lewej: Aleksiej Pokusawj, autor Ryszard Jastrzebski, Aleksander Czerwiec i spawacz Oleg Podesty). Zdjecie: Jacek Zawartka, i[...]

 Strona 1