Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Anna Stasiak-Apelska"

Czy rejestracja towarowych znaków zapachowych, holograficznych i dźwiękowych jest możliwa? DOI:

Czytaj za darmo! »

Czym jest sam znak towarowy, z założenia wszyscy wiedzą. Jednak zgodnie z nowelizacją ustawy prawo własności przemysłowej (dalej: "pwp")1, definicja ta uległa zmianie. Obecnie art. 120 pwp stanowi, iż znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony. Taka nowelizacja definicji znaku towarowego uprości rejestrowanie dźwiękowych znaków towarowych, a także sprawi, że możliwa będzie rejestracja znaków towarowych bardziej nowoczesnych takich jak np. znaki zapachowe lub holograficzne. Znaki zapachowe możliwe jednak będą do zarejestrowania dopiero w momencie, gdy dostępna już będzie technologia, która umożliwi prz[...]

Zalety komercjalizacji wzorów użytkowych DOI:


  Karnet okolicznościowy, krzesło, uchwyty, różnego rodzaju obudowy, kotły, listwa podłogowa, okno, kanapa, lampa, lustro, elementy rusztowań, pudełka (w tym także te na czekoladki), ekran dźwiękochronny czy panel sterowania mimo wielu różnic łączy jedno - zostały zgłoszone i zarejestrowane jako wzory użytkowe. Oczywiście są to tylko wybrane przykłady, by podkreślić, jak wiele różnorodnych wzorów użytkowych otacza nas na co dzień. Jak wskazano w ustawie z dn. 30.06.2000 r., prawo własności przemysłowej (p.w.p.), przy spełnieniu przesłanek nowości i użytecznego rozwiązania o charakterze technicznym, dotyczącego kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci możemy mówić o wzorze użytkowym. Jest nim przemysłowo stosowalne, nowe i użyteczne rozwiązanie konstrukcyjne, czyli dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. Jednocześnie oznacza to, iż wzorem użytkowym nie mogą być: sposoby, układy elektryczne, hydrauliczne, pneumatyczne, algorytmy, maści, roztwory. Przed zgłoszeniem przedmiotu, który chcemy zarejestrować, należy przeprowadzić weryfikację tzw. zdolności rejestracyjnej, by sprawdzić, czy wymagania formalno-prawne są spełnione. Bardzo ważnym kryterium jest nowość, określana przez cechy wskazane w p.w.p. Wzoru nie uważa się za no[...]

 Strona 1