Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Klaudia Kuciara"

Ocena jakości handlowej mąki pszennej typ 450 krupczatka DOI:


  Ziarno pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum) jest jednym z najważniejszych surowców wykorzystywanych w przemyśle młynarskim. W Polsce na cele przemiałowe każdego roku przeznacza się około 4 mln ton ziarna pszenicy. W krajowych młynach przemysłowych powszechnie stosowany jest tzw. trójgatunkowy przemiał pszenicy, w wyniku którego otrzymywane są produkty główne, takie jak: mąki jasne typ 500 i 550, mąka chlebowa typ 750 oraz tzw. galanteria mączna - mąka tortowa typ 450, mąka krupczatka typ 450, kasza manna. Poszczególne rodzaje mąki różnią się pod względem właściwości fizycznych, składu chemicznego oraz przydatności technologicznej. Mąką powszechnie używaną w zakładach ciastkarskich, zakładach produkujących makarony oraz w gospodarstwach domowych jest mąka typ 450 krupczatka. Cechuje się ona grubszą granulacją, w porównaniu z innymi mąkami jasnymi. Mąka krupczatka zawiera niewiele substancji mineralnych (popiołu), błonnika, jej barwa jest biała z odcieniem żółtym. Wykorzystuje się ją do produkcji ciast kruchych, półkruchych, zaparzanych oraz ciasta francuskiego. Ze względu na kaszkowatą granulację jest ona także często stosowana do produkcji makaronów, zaliczanych do grupy makaronów popularnych [3, 4, 7, 8]. Celem badań była ocena jakości handlowych mąk pszennych typ 450 krupczatka, wyprodukowanych w krajowych młynach przemysłowych. Materiał badawczy stanowiło osiem handlowych mąk pszennych typ 450 krupczatka pochodzących od różnych producentów (GoodMills Polska, Lubella, Melvit, Młyn Stoisław, Młynomag, Polskie Młyny - dwie mąki z różnych zakładów produkcyjnych i Młyn Szczepanki). Mąki zostały kupione w sklepach na terenie Warszawy. Przeprowadzono ocenę organoleptyczną mąk określając ich smak, zapach, barwę, obecność zanieczyszczeń oraz szkodników zbożowo-mącznych i ich pozostałości [6]. Zakres badań obejmował również oznaczenie: wilgotności [9], zawartości popiołu całkowitego [13], barwy metodą instr[...]

 Strona 1