Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"MARIUSZ CIEPLAK"

Ocena dokładności geometrycznej kół zębatych wykonanych metodami addytywnymi z wykorzystaniem współrzędnościowej maszyny pomiarowej DOI:10.15199/148.2019.2.2


  Zastosowanie szybkiego prototypowania (ang. Rapid Prototyping - RP) do wykonania wyrobu fizycznego na bazie modelu 3D uzyskanego z wykorzystaniem komputerowego wspomagania projektowania (ang. Computer Aided Design - CAD) obniża koszty wytwarzania elementów maszyn. Możliwe jest to dzięki m.in. eliminacji stosowania specjalnego oprzyrządowania oraz wielooperacyjności produkcji. Technologie przyrostowe mają jednak swoje ograniczenia, do których należą: wybór materiału o odpowiedniej wytrzymałości i strukturze powierzchni, wymiary elementu w zestawieniu z potencjałem dostępnych urządzeń drukujących oraz uzyskanie gotowego wyrobu w określonej tolerancji wymiarowej i geometrycznej [1]. Prowadzone badania koncentrują się na doborze odpowiednich parametrów technologicznych procesu przyrostowego oraz optymalizacji geometrii modelu źródłowego (skurcz materiału, struktury podporowe) w celu uzyskania maksymalnej wytrzymałości wykonanego wyrobu oraz odpowiedniej dokładności geometrycznej, chropowatości i topografii powierzchni wyrobu [2, 3]. Części wykonane z materiałów polimerowych metodami przyrostowymi stanowią funkcjonalne prototypy służące do przeprowadzenia eksperymentów. Technologie addytywne PolyJet oraz DLP Do wykonania modeli kół wykorzystano dwie technologie przyrostowe: PolyJet oraz DLP (digital light processing), w których materiałem budulcowym są ciekłe żywice fotopolimerowe [1]. W technologii PolyJet żywice nakładane (natryskiwane) są warstwowo przez głowice piezoelektryczne i utwardzane światłem UV. Materiał podporowy stanowi specjalna żywica, która po zestaleniu może być usunięta wodą pod ciśnieniem lub rozpuszczona w wodzie o odczynie zasadowym. PolyJet nie wymaga naświetlania wtórnego po wydruku. Każda z warstw jest w pełni usieciowana. W technologii DLP warstwa żywicy naświetlana jest w całości w jednym momencie przez światło emitowane przez projektor (cyfrowy ekran), rzutujący na nią zaprogramowany obraz W tab.[...]

Wykorzystanie szybkiego prototypowania do wykonania kół zębatych na przykładzie metody MEM DOI:10.15199/148.2016.3.1


  W artykule przedstawiono wykorzystanie metod szybkiego prototypowania, do wykonania kół zębatych na przykładzie metody MEM (Melted and Extruded Manufacturing). Polega ona na budowaniu modelu z półpłynnego materiału termoplastycznego przetłaczanego przez rozgrzaną dyszę głowicy. Technologia MEM pozwala na szybkie, dokładne i przede wszystkim tanie tworzenie modeli fizycznych wykorzystujących modele 3D-CAD. Słowa kluczowe: szybkie prototypowanie, etapy tworzenia modelu, koła zębate.Rozwój współczesnej techniki coraz częściej opiera się na zastosowaniu metod szybkiego prototypowania RP (Rapid Prototyping), które wykorzystuje się niemal w każdej dziedzinie techniki [1, 2]. W konstrukcji maszyn, przy prototypowaniu kół zębatych, coraz większe znaczenie mają techniki RP połączone z systemami CAD. Dodatkowo, wprowadzanie tworzyw sztucznych o lepszych parametrach wytrzymałościowych rozszerza zakres stosowalności wykonanych z nich przekładni zębatych. Wytrzymałość mechaniczna, odporność chemiczna, odporność na korozję, wysoka odporność na ścieranie, a przede wszystkim niewielki ciężar to główne zalety kół zębatych wykonanych z tworzyw sztucznych. Cechy te pozwalają, w niektórych urządzeniach, z powodzeniem zastępować koła metalowe. Dzięki zastosowaniu nowych technik RP, wspomaganych systemami CAD możliwe jes[...]

 Strona 1