Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"PIOTR TRĘBACZ"

Warszawskie wieżowce

Czytaj za darmo! »

Wzorem innych miast europejskich Warszawa jeszcze przed I wojną światową zaczęła piąć się w górę. Proporcjonalnie do wartości działek rosła intensywność zabudowy. Jako pierwszy ponad sąsiednie budynki wyrósł w 1910 r. gmach Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej (PAST - fotografia 1).Wzniesiony w tym okresie w Nowym JorkuWoolworth Building miał już 241 m. Okres po I wojnie światowej w młodym państwie polskim nie sprzyjał nowym inwestycjom. Nałożyły się na to lata wielkiego kryzysu. Dopiero po dwudziestu latach od wzniesienia gmachu PAST-y w latach 1931-1938powstałPrudential(fotografia2), wieżowiecwysokości66m.Budynek ten ponad dwukrotnie przewyższał ówczesną zabudowę centrumWarszawy.Dla porównania -EmpireStateBuilding (NY, 1933 r.) był prawie sześciokrotnie wyższy (381[...]

Hala sportowo-widowiskowa w Gdyni


  Duża kubatura gdyńskiej hali sportowo-widowiskowej została harmonijnie wpisana w otaczający ją pejzaż. Podkreśleniu tej łączności z bardzo atrakcyjnym środowiskiem przyrodniczym służą wysokie zielone skarpy otaczające ściany zewnętrzne budynku na całej ich wysokości. Ukrycie dużego obiektu sportowego pod ziemnymi nasypami korzystnie wpłynęło na jego kształt i walory użytkowe. Hala wymagała wyeksponowania od strony centrum, między nasypem kolejowym i dużą galerią handlową. Czytelny znak w panoramie miasta stanowi atrakcyjna konstrukcja łukowa, wspomagana cięgnami, przypominająca naprężony i najeżony kolcami grzbiet zwierzęcia (rysunek, fotografia 1). Użyte w konstrukcji maszty i liny odciągów nawiązują do symboliki morskiej oraz dają wrażenie lekkości wielkiej konstrukcji. Samotnej pierwotnie hali, obsypanej ziemią i przypominającej jeden z okolicznych pagórków, obecnie towarzyszą znacznie większe bryły stadionów do rugby i piłkarskiego, zlokalizowanych wzdłuż Drogi Gdyńskiej jako kolejne obiekty Gdyńskiego Forum[...]

Zastosowania technik RP/AM na potrzeby weterynarii DOI:10.15199/148.2019.1.1


  Technologie szybkiego prototypowania RP/AM (ang. Rapid Prototyping, Additive Manufacturing) stanowią stosunkowo nową dziedzinę technik wytwarzania. Umożliwiają one wykonanie modelu (prototypu) w relatywnie krótkim czasie na podstawie projektu wykonanego przy użyciu oprogramowania 3D-CAD. Technologie RP/AM polegają na warstwowym nakładaniu odpowiedniego materiału, przy czym w zależności od rodzaju drukarki 3D stosowanymi materiałami mogą być: tworzywa termoplastyczne (np. PLA, ABS, nylon, PET, HIPS), żywice światłoutwardzalne, proszki metaliczne lub ceramiczne itp. Na potrzeby weterynarii najczęściej stosowane są techniki DMLS (ang. Direct Metal Laser Sintering), SLS (ang. Selective Laser Sintering), FDM (ang. Fused Deposition Modeling) oraz FFF (ang. Fused Filament Fabrication). Techniki te wykorzystuje się do rekonstrukcji struktur anatomicznych zwierząt, tworzenia protez, uzupełnienia ubytków tkanek powstałych w wyniku urazów mechanicznych czy zmian onkologicznych. Modele fizyczne wykonane technikami RP coraz częściej są stosowane do przeprowadzania specjalistycznych szkoleń dla lekarzy. Dzięki modelom fizycznym można prowadzić symulacje skomplikowanych interwencji chirurgicznych [1]. Innym zastosowaniem drukowanych modeli fizycznych 3D w weterynarii jest planowanie zabiegów. Służą one np. do określenia położenia, kierunku i głębokości wykonania otworów do mocowania implantów, dobrania odpowiednich śrub mocujących stabilizatory, próbnego zamocowania implantów itp. [2]. Problem medyczny Zespół ogona końskiego (neuropatia lędźwiowo-krzyżowa) to choroba kręgosłupa przede wszystkim występująca u starszych psów ras dużych i olbrzymich. Główną przyczyną choroby jest nadmierna ruchomość pomiędzy ostatnim kręgiem lędźwiowym (L7) a kością krzyżową. Ta patologiczna niestabilność prowadzi do rozwoju choroby zwyrodnieniowej stawów międzykręgowych L7-S1, przerostu więzadeł stabilizujących kręgi oraz przepukliny krążka międzykręgowe[...]

 Strona 1