Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ŁUKASZ MIAZIO"

Badanie wytrzymałości na rozciąganie próbek wydrukowanych w technologii FDM z różną gęstością wypełnienia – wypełnienie heksagonalne i koncentryczne DOI:10.15199/148.2017.6.11


  Badania przedstawione w niniejszym artykule stanowią kolejny etap prac dotyczących wytrzymałości elementów wydrukowanych na drukarkach przestrzennych w technologii FDM (ang. Fused Deposition Modeling - modelowanie ciepłym tworzywem) [1, 2]. Artykuł ten stanowi uzupełnienie wcześniejszych badań o nowe typy wypełnienia. W poprzednich artykułach przedstawiono próbę rozciągania [3] i zginania [4] próbek wydrukowanych z wypełnieniem krzyżowym w postaci siatki. Z kolei w przedstawionym artykule opisano próbę rozciągania z wypełnieniem heksagonalnym i koncentrycznym. Próbki wydrukowano, tak jak poprzednio, z różną gęstością wypełnienia z tworzywa PLA (ang. polylactic acid, polylactide). Programy do tworzenia kodu maszynowego na drukarki 3D umożliwiają wybór różnego typu wypełnienia drukowanych modeli. Typ wypełnienia, kierunek nakładania materiału (w płaszczyźnie XY), w sposób znaczący wpływa na wytrzymałość wytworzonych modeli, które dodatkowo są bardzo silnie zróżnicowane warstwowo (w kierunku Z). Na wytrzymałość wpływa również gęstość wypełnienia wnętrza modelu, a także temperatura podczas drukowania. Z tych powodów konieczne jest poznanie z[...]

Wpływ obniżonej temperatury na wytrzymałość aluminium serii 5xxx DOI:10.15199/148.2019.7-8.6


  W artykule omówiono wpływ obniżonej temperatury na wytrzymałość aluminium 5754 i 5083 [1] w stanie utwardzenia H111. Podjęcie badań wynikało z potrzeby określenia właściwości wytrzymałościowych materiałów wykorzystywanych przy budowaniu platformy jednostki pływającej. Właściwości te były niezbędne do przeprowadzenia obliczeń pływaków wykorzystywanych również w warunkach zimowych. Wymienione stopy aluminium zostały wybrane ze względu na dobre właściwości wytrzymałościowe oraz wysoką odporność na korozję w wodzie morskiej i w atmosferze przemysłowej. Ponadto odznaczają się dobrą wytrzymałością zmęczeniową oraz są podatne do spawania. Stopy te z[...]

 Strona 1