Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"JANUSZ GÓRKA"

Osiągnięcia i zamierzenia w zakresie zmniejszenia zużycia energii

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono kształtowanie się zużycia czynników energetycznych na tle wyników produkcyjnych przedsiębiorstwa w latach 1985÷1992. Scharakteryzowano najważniejsze działania w zakresie racjonalizacji zużycia energii. Ukazano perspektywę ograniczania energochłonności produkcji w najbliższych latach. akłady Chemiczne "Organika-Zachem" zużywają znaczną ilość czynników energetycznych. Wynika to [...]

 Strona 1