Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Witold Skomra"

Usługi logistyczne jako element infrastruktury krytycznej DOI:10.15199/62.2019.7.1


  Postępujące uzależnienie społeczeństwa od dostaw dóbr oraz coraz bardziej złożone zależności procesów gospodarczych powodują, że pozornie niezbyt dolegliwe zakłócenie może zmienić się w katastrofę. Rozpoznawanie tych współzależności i przewidywanie dróg rozprzestrzeniania się potencjalnych skutków wymaga nowego podejścia do opisu infrastruktury krytycznej rozumianej jako systemy oraz wchodzące w ich skład powiązane ze sobą funkcjonalnie obiekty, w tym obiekty budowlane, urządzenia, instalacje, usługi kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania organów administracji publicznej, a także instytucji i przedsiębiorców1). Analiza zdarzeń niekorzystnych skłania autorów do rozszerzenia definicji infrastruktury krytycznej o usługi logistyczne rozumiane jako zorganizowane przez firmę zewnętrzną transportowanie i magazynowanie produktów logistycznych wraz z pełną obsługą formalno-prawną, w tym celną2). Jednym z wielu zdarzeń niekorzystnych uzasadniającym proponowane zmiany jest przykład huraganu Sandy. W październiku 2012 r. w północno wschodnie wybrzeże USA uderzył huragan Sandy. Zagrożenie zostało wykryte z 8-dniowym wyprzedzeniem i było stale monitorowane. Parametry i spodziewane miejsce uderzenia zostały określone prawidłowo. Huragan zakwalifikowano do kategorii średniej3) i z umiarkowanym zaangażowaniem władze przygotowały się na spodziewane skutki. Samo zdarzenie przerosło jednak przewidywania planistów. Wprawdzie zakładano uszkodzenia budynków, brak prądu, zakłócenia w rozładunku tankowców i ograniczenie w produkcji paliw (ostatecznie dwie rafinerie zostały zalane i wstrzymały produkcję), ale faktyczny bilans zdarzenia przekroczył najgorsze przewidywania. Przyczyną tak dużych strat były nierozpoznane wcześniej współzależności systemów. Na bazie tego wydarzenia można postawić pytanie badawcze: W jaki sposób przedstawić dynamikę usług logistycznych warunkowany[...]

 Strona 1