Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Kornelia BANASIK"

Skutki gospodarcze niedostarczenia energii elektrycznej do odbiorców komunalno-bytowych DOI:10.15199/48.2018.03.36

Czytaj za darmo! »

Produkt pracy ludzkiej przeznaczony na sprzedaż staje się towarem. Energia elektryczna jest zatem towarem, który został wytworzony (elektrownia), przetransportowany (sieci przesyłowe i dystrybucyjne), sprzedany (spółki obrotu) oraz kupiony (odbiorca) [7, 8]. Dobro może wystąpić jako towar tylko wtedy, gdy odpowiada zapotrzebowaniu społeczeństwa, czyli gdy jest w stanie zaspokoić określone jego potrzeby [7]. Aby odbiorcy mogli w pełni korzystać z energii elektrycznej, musi ona (jako towar) posiadać odpowiednie cechy jakościowe. Jakość zasilania odbiorców w energię elektryczną można podzielić na [13]:  jakość dostarczanej energii elektrycznej (jakość napięcia),  niezawodność dostawy energii elektrycznej (niezawodność zasilania),  jakość obsługi odbiorcy (klienta). Parametry jakościowe energii elektrycznej dostarczanej odbiorcom w poszczególnych grupach przyłączeniowych określone są w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji tych sieci (Dz. U. 2005 Nr 2, poz. 6) [15]. Doprecyzowano je w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623) [16]. Parametry określające jakość energii elektrycznej zawarto z kolei w Polskiej Normie PN-EN 50160:1998 Parametry napięcia zasilającego w publicznych sieciach rozdzielczych, stanowiącej implementację Normy Europejskiej EN 50160:1994 [14]. Niezawodność dostaw energii do odbiorców obejmuje zagadnienia przerw w zasilaniu oraz ich skutków. Wreszcie jakość obsługi odbiorców to wszelkie zależności handlowe, ale także interpersonalne między dostawcą energii, a jej odbiorcą, obejmujące uwarunkowania prawne, ekonomiczne, a także społeczne, decydujące o bieżących standardach obsługi odbiorców i praktykach załatwiania skarg i reklama[...]

Effects of unreliability of electricity distribution systems for municipal customers in urban and rural areas DOI:10.15199/48.2019.05.42

Czytaj za darmo! »

Electric power engineering is an indispensable component of civilization and economic infrastructure. Currently, almost all households located in the country are electrified. The increase in demand for power and electricity is a sign of the country's economic development. The problem of the reliability of the power system is such an important issue because of the requirements of the modern economy. The individual electricity recipient also has very high requirements regarding the quality and continuity of electricity supply. Possible interruptions in the supply of energy disorganize his life, expose him to material losses, and may even lead to a threat to his health or life. Such a situation forces constant development and modernization of distribution power grids. The purpose of this paper is to present the issue of losses to municipal consumers, which are the result of interruptions in the supply of electricity. As shown in the article [1], the municipal recipient incurs significant costs of failures, which constitute the sum of the costs of forced inactivity losses and the costs of damage. This issue is so important and interesting that the Authors analyzed the costs of losses to energy consumers occurring as a result of the failure of electrical power systems, classifying recipients for their place of residence: city and village. The analysis carried out in the publication [1] showed that there are quite large discrepancies between urban and rural recipients and using the average economic coefficient of forced inactivity for all municipal consumers leads to significant errors in the estimation of failures. In the conducted research, households and small farms that do not conduct business activity are considered to be municipal (individual) consumers. Although in recent years there has been development of rural areas and currently living standards in cities and villages are comparable, there is still a significant diffe[...]

 Strona 1