Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Edyta Andrejczyk"

Technologia BIM - antidotum na chaos? DOI:


  Uczelnie techniczne co roku wypuszczają rzesze absolwentów z mniejszą lub większą wiedzą specjalistycznąwdanej dziedzinie.Nasz systemedukacji jest skoncentrowany przede wszystkim na przekazywaniu wiedzy teoretycznej, natomiast nie uczy - współpracy. Zaledwie od dwóch lat na PolitechniceWarszawskiej realizowany jestMiędzywydziałowy Projekt Interdyscyplinarny BIM, gdzie studenci WydziałówArchitektury,Elektrycznego, InstalacjiBudowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Inżynierii Lądowej oraz Zarządzania zderzają się z problemami pracy zespołowej.Minie jednak sporo czasu, zanimci świadomi ludziewejdą na rynek budowlany. Obecnie działający na rynku specjaliści (inżynierowie, architekci) zwykle nie identyfikują się z całymprocesembudowlanym i po wykonaniu pracy w swoim "ogródku" zwalniają się z odpowiedzialności za dalszy rozwój projektu. Większość utożsamia się z własną grupą/firmą, a nie celemgłównym, jakim jest realizacja obiektu budowlanego i jego utrzymanie. Akronim BIM można tłumaczyć na wiele sposobów: Building Information Model, Building Information Modeling lub Building Information Management.Wszystkie wskazują, jak szerokie jest spektrum tej technologii. Wartykule omówię zarządzanie informacją w procesie inwestycyjnym, czyli Building Information Management. Punkty krytyczne podczas procesu budowlanego Każdy etap decyzyjny kończy się przygotowaniemkompletu odpowiednich dokumentów - danych, przetworzonych i niezbędnych do dalszego działania kolejnej grupy. Dokumenty powinny zawierać aktualne dane oraz w przypadku ich zmiany - czytelną informację o tym, że taka zmiana nastąpiła. Informacje krytyczne to te, które powinny być przekazane z etapu do etapu. ■ I Etap - przygotowanie inwestycji to etap decyzyjny, podczas którego inwestor poszukuje odpowiedzi na zasadnicze pytania: co budować? gdzie budować? za ile budować? w jakimczasie? w jakimcelu? w jakiej technologii? kimbudować? Odpowiedzi na te pytania to [...]

 Strona 1