Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"TERESA KASPRZYCKA-GUTTMAN"

Ekstrakcyjne wydzielanie kwasów mlekowego i cytrynowego z płynów pofermentacyjnych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono przegląd literatury - zwłaszcza patentowej - dotyczącej metod ekstrakcyjnego wydzielenia kwasu mlekowego i kwasu cytrynowego z wodnych roztworów. Wyznaczono współczynniki podziału tych kwasów pomiędzy wybrane rozpuszczalniki organiczne i wodę dla modelowych roztworów. od względem trwałości związków chemicznych ekstrakcja ma wybitnie zachowawczy charakter. Zapewnia rozdzielenie[...]

Ekstrakcyjne wydzielanie kwasów mlekowego i cytrynowego z płynów pofermentacyjnych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono przegląd literatury - zwłaszcza patentowej - dotyczącej metod ekstrakcyjnego wydzielenia kwasu mlekowego i kwasu cytrynowego z wodnych roztworów. Wyznaczono współczynniki podziału tych kwasów pomiędzy wybrane rozpuszczalniki organiczne i wodę dla modelowych roztworów. od względem trwałości związków chemicznych ekstrakcja ma wybitnie zachowawczy charakter. Zapewnia rozdzielenie[...]

Badanie równowag ciecz-ciecz dla układu fenol-woda-aceton

Czytaj za darmo! »

Zbadano równowagi fazowe ciecz-ciecz dla układu trójskładnikowego fenol-woda-aceton w czterech temperaturach: 50°C, 60°C, 70°C i 80°C. Porównano wyniki otrzymane w temp. 80°C z danymi zawartymi w literaturze1). Stwierdzono, że badany układ ma wyspowy obszar mieszalności2). kstrakcja rozpuszczalnikowa jest jedną z podstawowych metod rozdzielania składników mieszanin, zwłaszcza w laboratoriach[...]

 Strona 1