Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ALICJA BACHMATIUK"

Synteza i powstawanie nanorurek węglowych

Czytaj za darmo! »

Nanomateriały węglowe są przedmiotem zainteresowania wielu dziedzin, które nadają im szeroką gamę potencjalnych zastosowań. Szczególnym przykładem są tu nanorurki węglowe, które mają znakomite elektronowe, molekularne i strukturalne właściwości, spowodowane głównie ich jednowymiarową budową. Teoretyczne podstawy, procedury eksperymentalne i metody charakteryzacji nanomateriałów są opisywane w wielu przeglądowych artykułach i książkach. Celem artykułu jest dokonanie szczegółowego przeglądu bieżących kierunków wytwarzania i powstawania nanostruktur węglowych. A review, with 73 refs., of manufg. the C nanotubes by arc discharge, laser ablation, CVD and flame methods without or with free floating or supported catalysts. Harry Kroto, Robert Curl i Richard Smalley otrzymali w 1996 r. Nagrodę Nobla za odkrycie sferycznych cząstek składających się wyłącznie z atomów węgla (rys. 1)1). Te nanometryczne struktury zostały nazwane fulerenami z powodu ich podobieństwa do niezwykle symetrycznych, architektonicznych kopuł zaprojektowanych przez architekta Richarda Buckminster Fullera. W latach osiemdziesiątych i wczesnych latach dziewięćdziesiątych XX w. prowadzono rozległe badania naukowe w zakresie teorii fulerenów, ich syntezy i charakteryzacji. W 1991 r. Iijima2), zaprezentował obserwacje z transmisyjnej mikroskopii elektronowej wydłużonych, koncentrycznie uwarstwionych mikrorurek zbudowanych z atomów węgla, które wcześniej uważane były za włóknisty węgiel. To wydarzenie wprawiło w ruch badania związane z jedną z najbardziej aktywnie badanych struktur ostatniego stulecia; obecnie struktury te nazywane są nanorurkami węglowymi CNT (carbon nanotubes). Pomimo toczących się polemik na temat, kto powinien być uznawany za odkrywcę nanorurek węglowych3), to właśnie praca Iijimy sprawiła, że nanorurki węglowe weszły na światową, naukową scenę. Aby zrozumieć strukturę nanorurki węglowej można ją sobie wyobrazić jako zwinięty w rulon płaszcz g[...]

Badania nad syntezą i spektroskopową charakterystyką wielościennych nanorurek węglowych domieszkowanych azotem

Czytaj za darmo! »

Badania nad procesem pirolitycznego rozkładu węglowodorów, CCVD (catalytic chemical vapor deposition) doprowadziły do syntezy na skalę objętościową wielościennych nanorurek węglowych dotowanych azotem o strukturze "bambusowej". Po dokładnej analizie produktu stwierdzono ekstremalnie wysoką wydajność procesu sięgającą do 99%. Zawartość azotu oszacowano na ok. 1,22% mas. na podstawie pomiar[...]

 Strona 1