Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Zdzisława Reterska"

Udane inwestycje proekologiczne w kędzierzyńskich Azotach

Czytaj za darmo! »

Decyzja o budowie w Kędzierzynie Zakładów Azotowych zapadła w grudniu 1948 r. Pierwszy ciąg produkcji azotowej został uruchomiony w 1954 r., a drugi w 1956 r. Wykorzystując ówczesne możliwości oraz dostępny poziom techniki i technologii, wybudowano dwie instalacje (TK I i TK II) przeznaczone do produkcji kwasu azotowego. W dwa lata później uruchomiono instalację służącą do otrzymywania tl[...]

Zarys rozwoju technologii wytwarzania amoniaku w Zakładach Azotowych "Kędzierzyn" SA

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono krótko zmiany wprowadzane w procesie wytwarzania gazu syntezowego i syntezy amoniaku w Zakładach Azotowych "Kędzierzyn" począwszy od stosowania koksu jako surowca poprzez gaz koksowniczy, odpadowe frakcje metanowe aż do nowoczesnej technologii opartej na gazie ziemnym. Rozwój technologii Technologia wytwarzania amoniaku, a przede wszystkim technologia otrzymywania gazu syntez[...]

Technologia wydzielania wodoru z gazów rafineryjnych metodą PSA DOI:

Czytaj za darmo! »

Omówiono technologię wydzielania wodoru z gazów rafineryjnych metodą PSA. Technologia charakteryzuje się dużą (85 -f- 90%) sprawnością wydzielania wodoru i dużą (99,9 -r 99,999%) czystością uzyskiwanego wodoru. W ramach prac związanych z realizacją Centralnego Programu Badawczo-Rozwojowego 3.2 pn. Surowce i półprodukty syntezy organicznej w Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" przeprowadzono, we współpracy z Zakładami Azotowymi "Kędzierzyn", badania nad opracowaniem technologii wydzielania wodoru z typowych gazów rafineryjnych metodą PSA {pressure swing adsorption). Technologie PSA, charakteryzujące się małymi nakładami inwestycyjnymi i niskimi kosztami eksploatacji, są powszechnie stosowane w praktyce przemysłowej. Głównymi dostawcami gotowych obiektów przemysłowych są firmy Union Carbide i Linde. W wyniku prowadzonych badań, o których wspomniano na początku, opracowano technologię charakteryzującą się dobrymi wskaźnikami technicznymi. Obecnie wykonuje się projekt instalacji dla jednego z kontrahentów zagranicznych. Charakterystyka technologii W omawianej w niniejszym artykule technologii wydzielania wodoru wykorzystano sześcioadsorberową instalację PSA. Zastosowano system trzystopniowe[...]

 Strona 1