Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"KRZYSZTOF RODAKOWSKI"

Badania nad zastosowaniem izocyjanianu chlorosulfonylu do syntezy potencjalnych pestycydów

Czytaj za darmo! »

Zbadano reakcje izocyjanianu chlorosulfonylu z aminami prowadzące do l-chlorosulfonylo-3-fenylomoczników. Przedstawiono przemiany tych związków dające 1,2,4-benzotiadiazyny i l-fenylo-3-fenyloaminosulfonylomoczniki. Podano korzystne warunki przebiegu procesów i właściwości fizyczne zsyntezowanych nowych związków, które poddano testom na działanie pestycydowe. zocyjanian chlorosulfonylu (CSI[...]

 Strona 1