Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ANETA KOCELA"

Właściwości sorpcyjne iłów neogeńskich i możliwości ich wykorzystanie do usuwania jonów metali ciężkich ze ścieków

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania sorpcji jonów Cr(III), Cu(II), Zn(II), Ni(II) i Cd(II) w układach monojonowych i binarnych na iłach neogeńskich, towarzyszących pokładom złóż węgli brunatnych. Stwierdzono, że badane iły charakteryzowały się dużą pojemnością sorpcyjną w stosunku do wybranych jonów metali i mogą być brane pod uwagę jako skuteczne i tanie sorbenty do usuwania jonów metali ze ścieków pr[...]

 Strona 1