Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Joanna Marć-Pieńkowska"

Mięso drobiowe - wydajność rzeźna, podstawowe parametry jakości i skład chemiczny DOI:


  Poultry meat - slaughter yield, basic quality parameters and chemical composition Współczesny konsument coraz częściej wybiera produkty lekkostrawne oraz niskokaloryczne. Nie dziwi zatem wzrost zainteresowania mięsem drobiowym i informacja, że w 2017 roku jego roczne spożycie przekroczyło 30 kg na jednego mieszkańca Polski. Popularność mięsa drobiowego wynika również z krótkiego cyklu produkcyjnego i niższych kosztów produkcji, w porównaniu z mięsem dużych zwierząt rzeźnych. Około 72% mięsa drobiowego stanowi mięso kurcząt brojlerów. Niniejszy artykuł charakteryzuje końcowy produkt uzyskiwany właśnie z brojlerów kurzych, począwszy od udziału mięsa w tuszce, poprzez jego cechy jakościowe, na składzie chemicznym kończąc. Słowa kluczowe: mięso drobiowe, wydajność rzeźna, jakość mięsa, skład chemiczny The modern consumer is increasingly choosing light and low-calorie products. Therefore, it is not surprising that the interest in poultry meat increases and the fact that in 2017 its annual consumption exceeded 30 kg per one inhabitant of Poland. The popularity of poultry meat is also due to the short production cycle and lower production costs compared to the meat of large slaughter animals. About 72% of poultry meat consumed comes from broiler chickens. This article characterizes the final product obtained exactly from broiler chickens, starting from the share of meat in the carcass, through its basic quality parameters, on the chemical composition ending. Key words: poultry meat, slaughter yield, meat quality, chemical composition Wydajność rzeźna Odchów brojlerów kurzych jest krótki, z reguły trwa 42 dni. Do tego czasu ptaki powinny osiągnąć masę ciała na poziomie 2,5 kg. O efektywności produkcji drobiarskiej decyduje między innymi wydajność rzeźna, czyli procentowy stosunek masy tuszy mięsne[...]

 Strona 1