Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Magdalena Zwier zchaczewska"

Kryształy fotoniczne nadzieją na nowy, a zarazem przyjazny środowisku materiał do licznych i przyszłościowych zastosowań w papiernictwie i poligrafii DOI:10.15199/54.2019.8.1


  Wprowadzenie O kryształach fotonicznych (Photonic Crystals) usłyszano po raz pierwszy po opublikowaniu pracy Lorda J.W.S. Rayleigha, w 1887 r., na temat materiałów, będących wielowarstwowymi dielektrykami. Lord Rayleigh prowadził badania nad odbiciem fali płaskiej od struktury składającej się z elementów o naprzemiennie zmiennych wartościach współczynnika załamania światła [14]. W 1972 r. została opublikowana praca V.P. Bykova związana z analizą spontanicznej emisji atomu i możliwego ograniczenia jej w przestrzeni, dzięki ich okresowej strukturze [2]. Kryształy fotoniczne umożliwiają zmianę barwy, dzięki naprzemiennie zmiennym wartościom współczynnika załamania światła. Różnica tych wartości powoduje powstanie fotonicznej przerwy wzbronionej (Photonic Band Gap). To pojęcie wprowadził E. Yablonovitch w 1987 r. i pojawiało się ono w pracy, dotyczącej analizy możliwości kontrolowania wiązki światła z użyciem trójwymiarowego kryształu fotonicznego [24, 25]. Kryształy fotoniczne powodują dowolną zmianę barwy. Dzieje się tak dzięki zmianom fotonicznym, występującym w ich strukturze. Oznacza to, że barwy nie tworzy się w wyniku mieszaniny addytywnej barw podstawowych RG B, czy mieszaniny subtraktywnej kolorów podstawowych CMY. Obecnie prowadzone są liczne badania w specjalnych ośrodkach, zajmujących się tą tematyką. Przeczucia uczonych pozwalają wnioskować, że warto skupić uwagę na kryształach fotonicznych, ponieważ jest to materiał przyszłościowy. Kryształy fotoniczne składają się z warstw dielektrycznych o naprzemiennie zmiennych wartościach współczynnika załamania światła. Ta cecha pozwala na kontrolowanie propagacji fali elektromagnetycznej w strukturze tych kryształów. Kryształy te wykazują fotoniczną przerwę wzbronioną, która jest przerwą spektralną dla określonej długości i częstotliwości fali elektromagnetycznej (Photonic Band Gap). Struktura składająca się z naprzemiennie zmiennych wartości współczynnika załamania światła [...]

 Strona 1