Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"AGATA KRZYSZTOSZEK"

Zastosowanie zmodyfikowanego procesu Fentona do oczyszczania odcieków ze składowisk odpadów komunalnych

Czytaj za darmo! »

Odcieki ze składowisk odpadów komunalnych oczyszczano w zmodyfikowanym procesie Fentona, obejmującym: zakwaszenie do pH 3, oddzielenie wytrąconego osadu związków humusowych, reakcję Fentona i końcową neutralizację/ koagulację. Wartość ChZT została zmniejszona o 80%, a więc w większym stopniu niż w procesach O3/H2O2 i H2O2/UV. Małe dawki H2O2/Fe(II) i czas reakcji 15-30 min pozwoliły na zm[...]

Usuwanie formaldehydu ze ścieków metodami utleniania chemicznego

Czytaj za darmo! »

Formaldehyd (FA) jest jednym z najbardziej aktywnych chemicznie związków występujących w ściekach przemysłowych. Jest on powszechnie stosowany, m.in. do produkcji żywic mocznikowo-, fenolowo-, melaminowo- i poliacetylowo-formaldehydowych. Znajdują one zastosowanie jako kleje i spoiwa przy wytwarzaniu płyt wiórowych, paździerzowych i pilśniowych oraz sklejek. Żywice mocznikowo-formaldehydowe poddane procesowi spieniania służą także do produkcji pianki termoizolacyjnej. Formaldehyd jest ponadto ważnym produktem w syntezie organicznej, głównie w syntezie pochodnych acetylenowych. Stosowany jest np. do produkcji tarnoformu, czyli kopolimeru acetalowego, otrzymywanego przez polimeryzację trioksanu (trimer FA). Stosuje się go do wytwarzania metodą wtrysku wyrobów o obniżonym współczynniku tarcia oraz ścieralności takich, jak koła zębate, łożyska ślizgowe itp. Znajduje też zastosowanie w produkcji klejów, barwników, farb i lakierów. Ma on zdolności sieciowania celulozy, co ma zastosowanie w procesach uszlachetniania tkanin bawełnianych. W tym przypadku FA jest stosowany w formie pośredniej w postaci różnych połączeń i pochodnych, zawierających pewne ilości wolnego FA. Jest on także składnikiem kąpieli stosowanych w przemyśle włókienniczym. Bywa także stosowany w przemyśle papierniczym, fotograficznym, garbarskim, gumowym, rafineryjnym, odlewniczym i w budownictwie. W medycynie i biologii FA jest stosowany w postaci formaliny lub paraformaldehydu (trimeru uwalniającego monomer FA po rozpuszczeniu w wodzie) w celach dezynfekcyjnych oraz jako środek konserwujący i utrwalający preparaty medyczne i biologiczne. Służy również do dezynfekcji gleby i zaprawiania ziarna. Niekiedy FA dodaje się do żywności i kosmetyków w celu ich konserwacji. Związek ten oddziaływuje toksycznie na organizmy żywe, hamując fizjologiczną działalność komórek przez tworzenie trwałych połączeń z grupami aminowymi białek. FA powoduje też uszkodzenie DNA, mutacje u [...]

 Strona 1