Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ LEŚ"

Z PÓŁKI KSIĘGARSKIEJ

Czytaj za darmo! »

Praca zbiorowa (red. Edward I. Solomon, Robert A. Scott i R. Bruce King) COMPUTATIONAL INORGANIC AND BIOORGANIC CHEMISTRY.Recenzowana książka stanowi kolejny ósmy tom znakomitej encyklopedii Encyclopedia of Inorganic Chemistry, zapoczątkowanej w 1994 r. Tom ten poświecony został dynamicznie rozwijającej się dyscyplinie wspomagania badań z chemii nieorganicznej i bioorganicznej przez szeroko rozumiane metody obliczeniowe, w większości oparte na prawach mechaniki i chemii kwantowej. Przybrał on postać wieloautorskiej monografii złożonej z trzech części i obejmującej metodykę badań oraz wybrane problemy badawcze z chemii bionieorganicznej i nieorganicznej. Autorami kolejnych rozdziałów są wybitni uczeni z wielu ośrodków naukowych, rozsianych [...]

Optymalizacja i powiększenie skali syntez substancji farmaceutycznych

Czytaj za darmo! »

Opisano pięć przykładów wykorzystywanych współcześnie technik optymalizacyjnych syntezy substancji farmaceutycznych zarówno w skali laboratoryjnej, jak i ćwierćtechnicznej. Szczegóły metodyczne przedstawiono w przypadku syntezy aripiprazolu i pramipeksolu, natomiast zarys syntez omówiono dla lamotryginy, pioglitazonu i syntonu cukrowego antracyklin. Five case studies on optimization and sc[...]

 Strona 1