Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"KATARZYNA BANASZAK"

Wpływ przemysłu na ilość i jakość zasobów wód powierzchniowych w zlewni Białej Przemszy

Czytaj za darmo! »

Dokonano obliczenia bilansu ilościowego i bilansu ładunków (przeprowadzonych łącznie) dla Białej Przemszy. Ich rezultaty, wyraźnie wskazują na zmienność przepływów w przekrojach bilansowych na skutek intensywnego użytkowania przemysłowego i komunalnego zasobów wód powierzchniowych i podziemnych. Wpływ przemysłu na jakość wód Białej Przemszy jest szczególnie widoczny w ujściowym odcinku. Z[...]

 Strona 1