Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"AGNIESZKA IDZIKOWSKA"

Wpływ modyfikatora siły jonowej na równowagę ekstrakcji jonów Ni(II) i Co(II) za pomoc kwasu di(2-etyloheksylo)fosforowego

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badania ekstrakcji jonów niklu(II) i kobaltu(II) z wodnych roztworów ich siarczanów(VI) kwasem di(2-etyloheksylo)fosforowym (D2EHPA). Jako rozpuszczalniki organiczne stosowano naftę (Exxsol D 220/230) i toluen. Zbadano wpływ pH na równowagę oraz na wydajność ekstrakcji. Dla wszystkich rozpuszczalników wyznaczono izotermy ekstrakcji dla wybranego początkowego pH fazy wo[...]

 Strona 1