Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"KRYSTYNA BOBROWSKA-KRAJEWSKA"

Możliwości dalszej produkcji siarki kopalnej w Polsce na tle światowych tendencji jej pozyskiwania i zastosowania

Czytaj za darmo! »

Mimo występowania w Polsce bogatych złóż siarki rodzimej i wysokiego poziomu stosowanych technologii, polskie górnictwo siarki przeżywa trudny okres, wynikający głównie z przewagi na rynkach światowych tańszej siarki z odzysku i zmniejszenia popytu na nawozy sztuczne. Przedstawiono możliwości utrzymania dwóch pracujących w Polsce kopalń siarki ("Jeziorko" i "Osiek"), opierając się na analizi[...]

Otrzymywanie koagulantów i sorbentów z surowców naturalnych i przykłady ich zastosowania

Czytaj za darmo! »

W wyniku laboratoryjnych badań stwierdzono, że ił dolnośląski ze złoża "Męcinka" koło Złotoryi, zawierający znaczne ilości związków żelaza i glinu, nadaje się do otrzymywania skutecznie działającego koagulantu, który można zastosować do oczyszczania wody i ścieków. Z kolei z iłów krakowieckich towarzyszących złożom siarki można otrzymać - w drodze obróbki termicznej - materiał chłonący wodę[...]

Badania nad otrzymywaniem wielosiarczków nieorganicznych mających zastosowanie w przemyśle

Czytaj za darmo! »

Na podstawie danych zawartych w literaturze określono sposoby otrzymywania wielosiarczków nieorganicznych i możliwości ich zastosowania. Wykonano laboratoryjne próby wytwarzania wielosiarczków sodu i potasu. Wyniki badań tych produktów wskazują na celowość powiększenia skali procesu. Na podstawie rezultatów prób oczyszczania technicznego siarczku sodu (półproduktu) uruchomiono produkcję sia[...]

Małotonażowa produkcja - uzupełniająca działalność Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Siarkowego „Siarkopol” w Tarnobrzegu

Czytaj za darmo! »

Na tle trudnej sytuacji przemysłu siarkowego - głównego zleceniodawcy prac badawczych Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Siarkowego (OBR PS) "Siarkopol" w Tarnobrzegu - przedstawiono wcześniejsze i obecne działania podejmowane w celu rozwinięcia własnej małotonażowej produkcji związanej z profilem badawczym Ośrodka. środek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Siarkowego "Siarkopol" utworzony w [...]

 Strona 1