Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Hanna Beczkowicz"

Transfer metod analitycznych. Zło konieczne czy paradoksalnie oszczędność kosztów?

Czytaj za darmo! »

związku z szybkim postępem w przemyśle farmaceutycznym, rosnącą konkurencją, jak również zwiększającymi się wymaganiami organów rejestrujących, następuje gwałtowny wzrost wymagań dotyczących jakości preparatów farmaceutycznych. Jedną z dróg prowadzących do zapewnienia jakości wytwarzanych produktów jest sprawny transfer technologii, będący efektem naturalnego rozwoju procesu technologicz[...]

Walidacja metody HPLC stosowanej dla kontroli procesu mycia aparatury przy wytwarzaniu substancji farmaceutycznej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki optymalizacji i walidacji metody HPLC użytej do oznaczania substancji czynnych w procesach mycia aparatury użytej przy produkcji substancji farmaceutycznej. Przedyskutowano parametry optymalizacji i walidacji. The high-performance liq. chromatog. used for detn. of residual active substances during cleaning apps. for pharmaceutical prodn. was optimized and validated. The[...]

 Strona 1