Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech Niemczyk"

Skuteczność preparatów grzybobójczych zastosowanych na przegrodach budowlanych w warunkach in situ

Czytaj za darmo! »

Celem prezentowanej pracy było zbadanie skuteczności działania różnych preparatów grzybobójczych stosowanych w pomieszczeniach użytkowych. Badania prowadzono w 10-piętrowym budynku użyteczności publicznej po remoncie. Po roku od rozpoczęcia remontu i po 3 miesiącach od przyklejeniu tapet winylowych zaobserwowano w budynku pierwsze objawy zagrzybienia. Analiza mykologiczna wykazała, że liczba grzybów pleśniowych na powierzchni tynków gipsowych pod tapetą była na poziomie od 1,1·106 do 2,6·106 jtk/100 cm2. Wykazano dominację Verticillium tenerum, Penicillium chrysogenum, Aspergillus versicolor i Acremonium murorum. W celu doboru odpowiedniego preparatu grzybobójczego przeprowadzono badania skuteczności 5 różnych preparatów grzybobójczych. Ze względu na najlepszą skuteczn[...]

Jak efektywnie poprawić jakość papieru? Nowoczesne rozwiązania technologiczne wspierające rozwój biznesu - studium pr zypadku DOI:


  Trendy globalne Przemysł papierniczy podlega bezpośrednim wpływom globalnych megatrendów. Z jednej strony, niektóre z nich, takie jak rozwój e-commerce, szybkie tempo życia, wzrost jednoosobowych gospodarstw domowych, proces starzenia się społeczeństwa, a także zwiększona wrażliwość na zrównoważony rozwój (trendy proekologiczne), napędzają wzrost branży papierniczej. Stwierdzenia te sprawdzają się zwłaszcza w sektorach tissue oraz opakowań tekturowych. Z drugiej strony, w konsekwencji rozwoju mediów cyfrowych, zaobserwować można drastyczny, globalny spadek popytu na papiery gazetowe. Średnia gramatura papierów stosowanych do wyrobów papierowych maleje z roku na rok o 1-2 g/m2, zwłaszcza we Wschodniej Europie i Stanach Zjednoczonych. Jednocześnie oczekiwane jest zachowanie takiej samej lub nawet większej wytrzymałości tych wyrobów. Producenci szybko zbywalnych wyrobów papierowych oczekują optymalizacji kosztów ich produkcji, dystrybucji i obsługi. Coraz ważniejszy staje się atrakcyjny wygląd wyrobów, a w szczególności opakowań. Krytyczna przy wpływaniu na decyzje producentów, odbiorców i użytkowników opakowań jest także jakość zadrukowania papierów i tektur stosowanych do produkcji opakowań. Ważne są również koszty. Przemysł papierniczy dynamicznie reaguje na wyzwania gospodarcze i rynkowe, zwiększając swoją efektywność. Producenci papierów i tektur poszukują wysoko zaawansowanych rozwiązań technologicznych posiadanych lub zamawianych maszyn papierniczych. Należą do nich np. wielowarstwowe wlewy hydrauliczne, prasy szerokiego docisku, czy też prasy zaklejające. Pr zykład p rojek tu PMP d la p roducenta p apierów do w yrobu t ek tur y f al istej Dobrym przykładem z ostatnich lat działalności firmy PMP na rynku globalnym jest projekt przebudowy części mokrej maszyny papierniczej, zrealizowany w 2014 r. w Ameryce Północnej dla wiodącego producenta papierów na tekturę falistą. Celem nadrzędnym przebudowy była znacząca poprawa j[...]

 Strona 1