Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ TIPPE"

Badania nad zastosowaniem estrów kwasów fenoksyalkilokarboksylowych do syntezy 1,3-butano- i 1,3-pentanodionów

Czytaj za darmo! »

Stwierdzono, że kwasy fenoksyalkilokarboksylowe, które są dostępne na rynku, mogą być stosowane jako substraty do syntezy potencjalnych pestycydów z grupy 1,3-diketonów. Fenoksy-l,3-diketony można w prosty sposób przeprowadzić w układy heterocykliczne lub produkty podstawienia przy grupie metylenowej bądź karbonylowej. przeglądu danych zawartych w literaturze1÷4) wynika, że pochodne cyklicz[...]

 Strona 1