Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Jan IWASZKIEWICZ"

Trójfazowy trójpoziomowy falownik z obniżoną zawartością harmonicznych DOI:10.15199/48.2019.03.29

Czytaj za darmo! »

W celu zwiększenia mocy wyjściowej oraz jednoczesnej poprawy kształtu napięć generowanych przez falowniki można zastosować ich wielopoziomowe rozwiązania. Wśród nich, trójpoziomowy falownik NPC jest najczęściej wykorzystywany i stosowany w przemyśle, a jego właściwości oraz wady zostały dobrze rozpoznane [1, 2, 3]. Niektóre rozwiązania układowe falowników trójpoziomowych zostały opatentowane [4], a szeroki przegląd topologii wielopoziomowych falowników, sposobów sterowania oraz aplikacji zawarty został w pracy [5]. Obok układów falowników trójpoziomowych charakteryzujących się jednym obwodem pośredniczącym napięcia stałego pojawiły się również inne rozwiązania układów falowników wielopoziomowych. Większość z nich została już w znacznej mierze omówiona w literaturze przedmiotu. Przedstawione tam rozwiązania i wyniki badań dowodzą, że wyższy poziom mocy wyjściowej, a także polepszenie kształtu fal generowanych przez falownik można osiągnąć na wiele sposobów. Wiele prac poświęcono falownikom trójpoziomowym, które zbudowane są z dwóch standardowych dwupoziomowych falowników jednofazowych [6, 7]. Problem optymalnego sterowania - przy założeniu, że kryterium stanowi najmniejsza zawartość wyższych harmonicznych napięcia THD - rozważano w wielu pracach [5-7]. Analizowano zwłaszcza wykorzystanie modyfikacji jakie umożliwia technika modulacji szerokości impulsów PWM. Stosunkowo mało prac w dziedzinie energoelektroniki zostało poświęconych zagadnieniu najlepszej aproksymacji przebiegów sinusoidalnych za pomocą przebiegów schodkowych. Przykłady aproksymacji takich przebiegów za pomocą impulsów prostokątnych podano w pracy [8]. Zaprezentowano tam modele matematyczne przydatne do analizy i projektowania struktur przekształtników wielopoziomowych, w tym również takie, które można wykorzystać w układach falowników zbudowanych z dwupoziomowych falowników jednofazowych. Najprostsze rozwiązanie, które pozwala zbudować przekształtnik DC/[...]

Filtracja zaburzeń w systemie elektroenergetycznym SN

Czytaj za darmo! »

Zmieniający się charakter obciążeń w sieciach elektroenergetycznych nn i SN, m.in. wskutek oddziaływania układów energoelektronicznych, pogarsza jakość energii dostarczanej do użytkowników sieci. Ponadto rozwój otwartego rynku energetycznego oraz prywatyzacja niektórych sieci przesyłowych powoduje konieczność rozszerzenia i uściślenia gwarancji dostarczanej energii elektrycznej, a także ist[...]

Bezpieczeństwo w sieciach elektroenergetycznych

Czytaj za darmo! »

Jednym z głównych celów polityki energetycznej we wszystkich krajach świata jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Pomimo opinii niektórych analityków rynkowych, oceniających obecny stan techniczno-organizacyjny sieci elektroenergetycznych jako zapewniający odpowiedni poziom bezpieczeństwa dostaw energii, coraz częstsze awarie systemów energetycznych oraz niska jakość [...]

 Strona 1