Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ANNA KĘSIK"

Właściwości fizykochemiczne a problemy w badaniu jakości skroplonych gazów węglowodorowych LPG

Czytaj za darmo! »

Poruszono problemy analityczne i techniczne występujące w badaniach jakości gazu płynnego LPG. Omówione zostały wszystkie oznaczenia wymagane normą PN-EN 589. Anal. and tech. issues at the quality anal. of liq. petroleum gas were discussed. In particular, chem. compn. (by gas chromatog.), repeatability and reproducibility, phase balance, total S content, staying constant pressure, corrosiveness to Cu, odour, content of H2O and of oily residues, and detn. of H2S were taken into considaration. Gaz płynny LPG (liquefied petroleum gas) otrzymuje się w procesach odgazolinowania gazu ziemnego, stabilizacji ropy na polu naftowym, destylacji ropy naftowej, krakingu katalitycznego i hydrokrakingu, przeróbki termicznej, reformingu benzyn, izomeryzacji, produkcji butadienu oraz produkcj[...]

Koncepcja wymagań jakościowych do eteru dimetylowego (DME) stosowanego jako paliwo silnikowe

Czytaj za darmo! »

Jednym z kierunków prac badawczych, obecnie realizowanych w IPiEO, są działania zmierzające do wypracowania koncepcji wprowadzenia eteru dimetylowego (DME), jako alternatywnego, gazowego biopaliwa do silników z zapłonem samoczynnym (CI). Jednym z problemów, jaki musi być rozwiązany na drodze do tego celu jest opracowanie wymagań jakościowych na DME. W artykule przedstawiono koncepcję takich wymagań, opracowaną na podstawie danych literaturowych oraz wiedzy autorów z zakresu konwencjonalnych paliw silnikowych. Punktem wyjścia do opracowania wymagań były wymagania na analogiczne paliwo gazowe (LPG) do silników z zapłonem iskrowym (SI). Standard quality requirements for Me2O used as motor fuel were proposed. In particular, detn. of purity, d., vapour pressure at 40°C, conten[...]

 Strona 1