Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Patrycja Maria Stępniak"

Integrowana ochrona roślin jako element dobrej praktyki rolniczej DOI:10.15199/2.2019.2.3


  Od kilkudziesięciu lat do dziś obserwuje się tendencję wzrostową liczby stosowanych środków ochrony roślin (śor). Mimo ostrzeżeń naukowców, już w latach 60. XX wieku, dotyczących negatywnych skutków ich stosowania, zużycie pestycydów sukcesywnie rośnie. Wiele badań naukowych uświadomiło społeczeństwu, że niezbędne jest poszukiwanie innych alternatywnych rozwiązań, aby wyeliminować chociaż część zabiegów chemicznych i zastąpić je bezpiecznymi dla środowiska [6]. W Polsce, w celu wypełnienia luki informacyjnej i edukacyjnej, dotyczącej przyjaznych środowisku praktyk rolniczych dla producentów, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwo Środowiska opracowało Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej (KDPR) [12]. Zawiera on m.in. informacje na temat urządzania i zarządzania gospodarstwem rolnym w rolnictwie zrównoważonym, ochrony wód, gruntów rolnych, powietrza, krajobrazu i zachowania bioróżnorodności. Przestrzeganie i wypełnienie tego zbioru praktyk na pewno nie jest łatwym zadaniem z uwagi na stosowanie przez większość gospodarstw śor. Dlatego, aby ograniczyć zagrożenia związane z ich stosowaniem, i jednocześnie dostosować się do KDPR, opracowano zasady Dobrej Praktyki Ochrony Roślin (DPOR) w programie wieloletnim "Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska" (zadanie 1.1.) [11]. Ponadto od 1 stycznia 2014 r. w krajach Unii Europejskiej, w tym również w Polsce, obowiązuje Integrowana Ochrona Roślin (IOR). Jej celem jest wykorzystanie wszystkich dostępnych metod ochrony roślin, przede wszystkim niechemicznych, co pozwala na znaczne ograniczenie zabiegów chemicznych i zminimalizowanie zagrożenia dla ludzi i środowiska. Głównym zadaniem IOR jest umiejętny dobór przede wszystkim składowych metody agrotechniczno-higienicznej, hodowlano-selekcyjnej, fizycznej i mechanicznej z biologiczną, a w koni[...]

 Strona 1