Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Skrzypaszek"

Nowoczesna technologia pomiaru współczynnika strat na tarcie cieczy wiertniczych DOI:10.15199/62.2019.5.24


  Rozwój technologii zastosowania cieczy wiertniczych dokonujący się w ostatnich dziesięcioleciach przyczynił się do opracowania i stosowania coraz to nowszych, udoskonalonych receptur zarówno płuczek, jak i zaczynów cementowych stosowanych w praktyce wiertniczej, np. modyfikowanych nanomateriałami1). Dla ustalenia reologicznych właściwości płynów odgrywających ważną rolę w hydraulice cieczy technologicznych w otworze wiertniczym sporządza się modele reologiczne, czyli zależności pomiędzy naprężeniami stycznymi występującymi w cieczy a szybkością jej ścinania. Aproksymacja doświadczalnych krzywych płynięcia cieczy oparta na rozwiązaniach teoretycznych i ustaleniu optymalnego modelu reologicznego, czyli o najlepszym dopasowaniu, ma zasadnicze znaczenie przy podejmowaniu decyzji projektowych i wykonawczych. Prawidłowo dobrany model reologiczny pozwala dokładnie określić rzeczywiste opory przepływu płynu wiertniczego oraz zoptymalizować mechaniczne i hydrauliczne parametry wiercenia. Stosowanie modeli reologicznych opartych na zależności liniowej nie przynosi oczekiwanych rezultatów, zaś stosowanie bardziej złożonych modeli nieliniowych nie daje odpowiedzi na pytania o zależności między strumieniem tłoczonego płynu a powstającymi oporami przepływu. Badania efektów hydromechanicznych wykonywane na specjalnie zaprojektowanym stanowisku w Katedrze Wiertnictwa i Geoinżynierii AGH mają duże znaczenie poznawcze i praktyczne, a przyjęta metodyka obliczania oporów przy zastosowaniu specjalistycznego oprogramowania do zbierania i analizy danych usprawnia operacje praktyczne w przemyśle naftowym. Metodyka doboru modelu reologicznego W inżynierii wiertniczej podstawowym problemem jest określenie korelacji między strumieniem tłoczonej cieczy a oporami przepływu w trakcie jej przetłaczania. Straty przepływu w dowolnym elemencie systemu cyrkulacyjnego zależą od rodzaju cieczy, charakteru jej przepływu oraz geometrii i właściwości fizycznych ele[...]

 Strona 1