Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Rafał CHŁÓD"

Wpływ obróbki cieplno-mechanicznej na właściwości ZnAl15 DOI:10.51199/24.2017.1.3


  Celem pracy było zbadanie wpływu temperatury wyżarzania oraz odkształcenia, realizowanego w procesie ciągnienia, na właściwości mechaniczne oraz odkształcalność walcówki ZnAl15 otrzymanej w linii ciągłego odlewania i walcowania metodą Continuus-Properzi. Na podstawie uzyskanych wyników badań i ich analizy wykazano, iż proces ciągnienia odznacza się dużą niestabilnością na skutek nadplastyczności badanego materiału, co przekłada się na znaczną różnicę pomiędzy maksymalną i minimalną wartością siły ciągnienia oraz częstym zrywaniem się materiału. Wyżarzanie przez 1 godz. w 350oC prowadzi do ograniczenia, a 150oC do zwiększenia odkształcalności walcówki ZnAl15 mierzonej, jako maksymalny ubytek przekroju poprzecznego.Wprowadzenie. Cynk jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych pierwiastków w skorupie ziemskiej, w której występuje głównie w postaci minerałów smitsonitu (ZnCO3) oraz sfalerytu (ZnS). Cynk na skalę przemysłową otrzymuje się metodą pirometalurgiczną bądź hydrometalurgiczną. Metoda pirometalurgiczna (ogniowa) polega na prażeniu spiekającym koncentratów zawierających siarczek cynku, a następnie redukcji, otrzymanego w wyniku prażenia, tlenku cynku za pomocą koksu w piecach szybowych wyposażonych w dwa kondensatory, z jednoczesnym otrzymywaniem ciekłego ołowiu. Z kolei w procesie hydrometalurgicznym koncentrat poddaje się ługowaniu roztworem kwasu siarkowego (VI). Reakcja jest bardzo powolna i aby przyśpieszyć jej zachodzenie należy prowadzić proces w podwyższonej temperaturze. Otrzymany w wyniku ługowania roztwór siarczanu cynkowego oczyszcza się z domieszek i wydziela z niego metaliczny cynk w wannach elektrolitycznych z nierozpuszczalnymi anodami. Wydzielony na katodach cynk zdejmuje się okresowo, przetapia i odlewa w postaci gąsek [1]. Główne zastosowanie cynku wynika z jego położenia w szeregu napięciowym metali, gdzie cynk jest bardziej elektroujemny od żelaza, stąd jest używany do wytwarzania powłok ochronny[...]

 Strona 1