Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna Zdanowicz"

Siatki tekstylne na bazie włókien szklanych i węglowych jako zbrojenie konstrukcji betonowych DOI:10.15199/33.2019.06.09


  Siatki tekstylne na bazie włókien węglowych lub szklanych są wykorzystywane do zbrojenia cienkościennych elementów betonowych od lat dziewięćdziesiątych XX w. Zbrojenie tekstylne określa się często jako wariant pomiędzy tradycyjnym, dwukierunkowym zbrojeniem z prętów kompozytowych a krótkimi, losowo zorientowanymi włóknami stosowanymi w fibrobetonie (rysunek 1). Jedną z zalet betonu ze zbrojeniem tekstylnymjest to, że analogicznie do fibrobetonu wykazuje on większą odkształcalność graniczną niż elementy zbrojone klasycznymi prętami kompozytowymi (ang. Fibre Reinforced Polymers, FRP). Dzięki temu zniszczenie elementu jest wcześniej sygnalizowane. Konstrukcje betonowe, w których siatki tekstylne są wykorzystywane jako zbrojenie główne lub dodatkowe, najczęściej określa się nazwą "beton tekstylny" (ang. TRC, Textile Reinforced Concrete, niem. Textilbeton). Ponadto w użyciu są określenia: Carbonbeton (z siatkami na bazie włókien węglowych, niem. Carbonbeton), Textile ReinforcedMortar (TRM) lub Fabric Reinforced Cementitious Matrix (FRCM, główniewUSA). Zbrojenie tekstylne jest stosowane przedewszystkimdowzmacniania istniejących konstrukcji. W tym obszarze można znaleźć wiele realizacji przede wszystkimw Stanach Zjednoczonych, Grecji czyWłoszech [15], ale coraz częściej jest również wykorzystywane w nowych elementach i prefabrykacji (realizacje znajdują się przede wszystkimwNiemczech). Artykułwypełnia lukę dotyczącą nowych konstrukcji ze zbrojeniem tekstylnym w polskim piśmiennictwie i przedstawia najczęściej stosowanemateriały, budowę siatek tekstylnych oraz dotychczas zrealizowane prototypy i konstrukcje. Siatki tekstylne z materiałów kompozytowych Siatki tekstylne można klasyfikować ze względu na wykorzystane włókna, rodzaj ich połączenia (strukturę) oraz impregnację. 1) Leibniz Universität Hannover, Institut für Massivbau, Niemcy *) Adres do korespondencji: zdanowicz@ifma.uni-hannover.de Streszczenie.Wa[...]

 Strona 1