Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"KRZYSZTOF URBANIEC"

Końcowa faza projektu "Dążenie do zrównoważonego przemysłu cukrowniczego w Europie"

Czytaj za darmo! »

W dniach 28-30 listopada 2007 r. w centrum konferencyjnym Schloss Seggau k. Graz (Austria) odbyły się dwa spotkania w ramach międzynarodowego projektu TOSSIE. Informacje o celach, planie prac i wcześniejszych spotkaniach partnerów projektu zamieściła Gazeta Cukrownicza w nr. 8/2006, str. 241-242, w nr. 4/2007, str. 134-136 oraz w nr. 9/2007 str. 304 i 306. Warto odnotować, że program spotkań[...]

Biomasa węglowodanowa pochodzenia naturalnego jako surowiec do produkcji wodoru

Czytaj za darmo! »

Dokonano przeglądu literatury dotyczącej procesów konwersji biomasy do wodoru przez pirolizę, zgazowanie parowe i hydrotermalne z użyciem wody w warunkach nadkrytycznych, mikrobiologiczną fermentację policukrów do kwasu octowego lub alkoholu etylowego z następczym reformingiem parowym tych półproduktów organicznych i wreszcie konwersji tlenku węgla(II) do wodoru. Podano warunki prowadzeni[...]

Wzmacnianie cyrkulacji cukrzycy przez zastosowanie mieszadeł z wirnikami promieniowymi w warnikach pracujących w kaskadzie do krystalizacji ciągłej

Czytaj za darmo! »

Od dziesięcioleci w warnikach instalowano mieszadła z wirnikami o osiowym przepływie płynu wewnątrz centralnej rury cyrkulacyjnej. Wirniki takie, znane jako wirniki typu Kaplana, są obecnie standardowo stosowane w warnikach. W czasie kampanii 2004 r. w dwóch warnikach Cukrowni Gosławice zostały zbadane i porównane ze standardowymi, mieszadła z wirnikami o przepływie promieniowym zamontowane pod[...]

 Strona 1