Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Mariusz Gaczek"

Oddziaływanie wiatru na dachy budynków DOI:


  Wiatr powoduje corocznie uszkodzenia, a nawet zniszczenia budynków, wiat, słupów elektroenergetycznych, kominów, ogrodzeń i innych budowli oraz elementówmałej architektury. Ulegają im najczęściej niskie budynki mieszkalne oraz zabudowania gospodarcze, a przede wszystkim ich dachy.Większość zdarzeń spowodowanych przez wiatr ma miejsce na obszarach wiejskich i w małych miastach, mniej występuje w dużych miastach. Wiatr współcześnie zrywa tam przeważnie warstwy zewnętrznego ocieplenia ścian lub dachów płaskich, odrywa rynny i rury spustowe, niszczy obróbki blacharskie, przewraca tablice informacyjne i ogrodzenia. Wyrywane z korzeniami albo łamane drzewa lub ich konary są niejednokrotnie także przyczyną uszkodzenia dachów budynków. Analizując zniszczenia powodowane przezwiatr, a także dane meteorologiczne dotyczące jego prędkości, może pojawić się pytanie, czy niszczycielski wiatr ma większą prędkość od tej, którąwzięto pod uwagę, przygotowując przepisy normalizacyjne dotyczące oddziaływania wiatru na obiekty budowlane. Wartości normowe prędkości wiatru w Polsce Winżynierii wiatrowej wiatr jest głównie charakteryzowany przez następujące wielkości: prędkość średnią dziesięciominutową o okresie powrotu 50 lat, prędkość chwilową w porywie o czasie uśredniania 1 - 3 s oraz intensywność turbulencji. Średnią dziesięciominutową prędkość wiatru wykorzystywaną wobliczeniach inżynierskich, nazwanąwPN-EN1991-1-4:2008 [4] bazową prędkością wiatru (vb), podaje się w odniesieniu do terenu kategorii II (z niską roślinnością, taką jak trawa, oraz z pojedynczymi przeszkodami - drzewami, budynkami) i wysokości 10 m nad poziomem terenu. Jeśli prędkość ta jest podawana jako niezależna od kierunku wiatru i pory roku, nazywana jest wartością podstawową bazowej prędkości wiatru (vb,0). Chwilowa prędkość wiatru decyduje o tzw. wartości szczytowej ciśnienia prędkości wiatru (qp), która jest zasadniczą wielkością odniesienia decydującą, wraz z właściwo[...]

 Strona 1