Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ANDRZEJ JARZĘBSKI"

Zawiesiny nanocząstek. Nowe właściwości i zastosowania

Czytaj za darmo! »

Od ponad dziesięciu lat obserwuje się intensywne prace badawcze dotyczące zawiesin nanocząstek w cieczach (nanopłynów). Charakteryzują się one ulepszonymi właściwościami fizycznymi, korzystnie intensyfikującymi procesy transportu ciepła i masy. Artykuł zwiera przegląd informacji nt. otrzymywania, właściwości i możliwości zastosowania nanopłynów. Fundamentals on nanofluids consisting of nan[...]

Aerobowe, enzymatyczne utlenianie pochodnych kwasu benzoesowego w reaktorze z wirującym złożem o hierarchicznej strukturze porów DOI:10.15199/62.2017.12.7


  Opracowywanie nowych rozwiązań procesowo-katalitycznych o dużej efektywności stanowi od lat jeden z głównych nurtów rozwoju technologii chemicznej. Duże zainteresowanie budzą możliwości wykorzystania reaktora z wirującym złożem typu SpinChem® (SCR) do realizacji procesów biokatalitycznych1). SpinChem jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez NordicChemQuest AB (Umea, Szwecja). Stanowi on rozwinięcie znanej koncepcji reaktora z obrotowym cylindrycznym koszem2, 3) oraz łączy zalety reaktora ze złożem nieruchomym FBR (fixed bed reactor) i reaktora mieszalnikowego STR (stirred tank reactor), zapewniając intensywne wymieszanie reagentów i szybkie wnikanie masy do cząstek katalizatora oraz łatwość ich późniejszej separacji. W urządzeniu tym ciekła mieszanina reakcyjna omywa złoże katalizatora umieszczone wewnątrz kosza. Siła odśrodkowa, będąca wynikiem ruchu obrotowego, wywołuje przepływ cieczy w kierunku bocznej ściany reaktora. Mechanizm ten zapewnia nie tylko intensywną cyrkulację reagentów przez złoże katalityczne, ale także częściowo zabezpiecza cząstki katalizatora przed uszkodzeniem. Kosz można łatwo odłączać, a znajdujący się wewnątrz katalizator zregenerować bez potrzeby usuwania go z kosza4). Stwierdzono, że aktywność popularnego biokatalizatora (Novozym 435) była równie wysoka w takim aparacie, jak w reaktorze STR i znacznie wyższa niż w reaktorze FBR4). Ostatnio opublikowane prace wykazały bardzo dużą przydatność reaktorów typu SCR w syntezie naproksenu oraz regioselektywnej reakcji laktamizacji, prowadzonych w układach ciecz-ciało stałe (katalizator) 5, 6). Stwierdzono także ich dużą efektywność w reakcji uwo- Klaudia Odrozeka, Katarzyna Szymańskaa,*, Marcin Lewańczukb, Grzegorz Dzidoa, Wojciech Pudłoa, Jolanta Bryjakb, Andrzej Jarzębsk ia, c 96/12(2017) 2447 Dr inż. Grzegorz Dzido w roku 1991 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Jest starszym specjalistą naukowo-techniczny[...]

 Strona 1