Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"ANTONI DUBIS"

0 możliwościach selektywnego utleniania węglowodorów na katalitycznych wypełnieniach strukturalnych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono badania strukturalnego nośnika katalizatora dla selektywnego utleniania n-butanu do bezwodnika maleinowego oraz wyniki badań cieplno-przepływowych. Sformułowano kryteria wyboru optymalnej konstrukcji. Opisano sposób preparacji katalizatora wanadowofosforowego na powierzchni nośnika metalowego i przedstawiono wyniki testów w reaktorze laboratoryjnym. n-Butane, 1 L(S.T.P.)/h, [...]

Model matematyczny procesu odwodornienia etylobenzenu do styrenu

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono matematyczny model procesu katalitycznego odwodornienia etylobenzenu do styrenu. Zweryfikowano go na podstawie danych pomiarowych uzyskanych w reaktorze przemysłowym dla różnych wariantów prowadzenia ruchu. Wyestymowano parametry równań kinetycznych tego modelu. Fizykochemiczny opis procesu atalityczne odwodornienie etylobenzenu to podstawowy proces przemysłowej produkcji sty[...]

 Strona 1