Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"HANNA KIERZKOWSKA-PAWLAK"

Desorpcja CO2 z wodnych roztworów N-metylopirolidonu

Czytaj za darmo! »

Wykonano badania szybkości absorpcji i desorpcji CO2 w wodzie, N-metylopirolidonie i jego 50-proc. wodnym roztworze. Badania prowadzono w okresowym reaktorze zbiornikowym z mieszadłem w temp. 293,15 K. Pomiar składał się z etapu absorpcji gazu a następnie desorpcji wywołanej przez obniżenie ciśnienia gazu nad roztworem. Otrzymane wyniki wskazują na wzrost szybkości desorpcji CO2 wraz ze w[...]

Methanation of carbon dioxide over nanocatalysts prepared by cold plasma deposition Metanizacja CO2 na katalizatorach wytworzonych metodą depozycji plazmowej DOI:10.15199/62.2017.3.35


  New Co and Ru nanocatalysts for methanation of CO2 were prepd. by plasma-enhanced metal-org. CVD on metallic structural supports. The Co3O4 or RuO2-contg. thin films of the nanocatalysts were used for conversion of CO2 with H2 (mole ratio 1:4) to MeH in a gradientless flow reactor at 150-500°C and atm. pressure. The exptl. results revealed a high catalytic activity of the deposited films. The RuO2 catalyst showed higher activity than the Co3O4 one. Przedstawiono wyniki badań metanizacji CO2 przy użyciu nanokatalizatorów wytworzonych na kantalowych nośnikach strukturalnych za pomocą metody chemicznej depozycji z par związków metaloorganicznych wspomaganej plazmą (PEMOCVD). Wykazano wysoką aktywność katalityczną wytworzonych nanowarstw w reakcji uwodornienia CO2 do metanu. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono możliwość wykorzystania przemysłowego wytworzonych katalizatorów, szczególnie w reaktorach strukturalnych. Procesy wykorzystujące energię z odnawialnych źródeł do uzyskania paliw na cele energetyki gazowej są uważane za przyszłościowe i możliwe do realizacji jako korzystne ekonomicznie i energetycznie. Koncepcja zakłada konwersję energii odnawialnej na energię wodorową, która może być zamieniona na bezpieczniejszy nośnik energii, taki jak metan, pozwalając na utylizację odpadowego CO2 pochodzącego z procesów przemysłowych. Proces uwodornienia CO2 do metanu wymaga opracowania sprawnych i trwałych katalizatorów, pozwalających skutecznie obniżyć energię aktywacji niekorzystnej energetycznie reakcji z udziałem wodoru i CO2. W reakcji metanizacji CO2 szeroko stosowane są katalizatory na bazie niklu, ze względu na niski koszt i łatwą dostępność. Wadą katalizatorów niklowych jest możliwość ich dezaktywacji już w niskiej temperatu[...]

Effect of the solvent composition on the heat of absorption in the CO2 capture from flue gases Wpływ zmiany składu rozpuszczalnika na ciepło absorpcji w procesie usuwania CO2 z gazów spalinowych DOI:10.12916/przemchem.2014.2237


  CO2 was absorbed in aq. solns. of aliph. or heterocyclic amines at 30-70°C to det. the absorption heat. The heat increased with absorption temp. and carbonization degree. The addn. of propylene carbonate resulted in decreasing the absorption heat. Przedstawiono wyniki pomiarów ciepła absorpcji ditlenku węgla w szerokiej gamie sorbentów aminowych. Począwszy od klasycznych prostych dwuskładnikowych roztworów, takich jak 30-proc. monoetanoloamina, aż po wieloskładnikowe układy zawierające różnego typu aminy i ciecze organiczne. Uzyskane dane pokazały, że poprzez zastosowanie odpowiednich składników w roztworach absorpcyjnych można uzyskać roztwory cechujące się wyraźnie niższym ciepłem absorpcji od najczęściej stosowanych sorbentów aminowych.Metody absorpcji aminowej s[...]

 Strona 1