Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Libena Tetrevova"

Komunikacja odpowiedzialności społecznej przez firmy chemiczne na portalach społecznościowych w Republice Czeskiej DOI:10.15199/62.2019.5.14


  Portale społecznościowe stanowią nowoczesne narzędzie komunikacji, którego znaczenie nieustannie wzrasta1). W miarę upływu czasu przedsiębiorstwa we wszystkich sektorach zaczynają wykorzystywać zalety komunikacji za pośrednictwem tego narzędzia. Firmy wykorzystują komunikację na takich portalach społecznościowych, jak Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn lub Twitter, aby rozpowszechniać informacje na temat różnych obszarów własnej działalności handlowej, m.in. na temat podejmowanych działań z zakresu odpowiedzialności społecznej2). Zaletą portali społecznościowych jest to, że pozwalają one firmom dotrzeć do szerokiego grona zainteresowanych praktycznie na całym świecie. Ponadto, w przeciwieństwie do innych kanałów komunikacji pozwalają na utrzymanie bezpośredniego dialogu z obecnymi i potencjalnymi klientami3), a także na wymianę doświadczeń z klientami. Wszystko to odbywa się przy stosunkowo niskich kosztach. Poziom komunikacji społecznej odpowiedzialności biznesu CSR (corporate social responsibility) różni się w poszczególnych krajach, przy czym w krajach Europy Wschodniej jest on stosunkowo niski4, 5). Social networks are a modern communication tool which is growing in importance1). As time goes by, companies in all sectors are starting to take advantage of the benefits offered to them by communication via this communication tool. They use communication on social networks, be this Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn or Twitter, to disseminate information about various areas of their commercial activity, among other things about the socially responsible activities they perform2). The advantage of social networks is that they allow companies to reach a wide range of interested parties practically all over the world. As opposed to other communication channels, they also make it possible to maintain a direct dialogue with existing and potential customers3), also allowing for sharing of customer experiences, all of this at a[...]

 Strona 1