Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech Szczołko"

Fotodynamiczna aktywność oktajodowej soli kompleksu 1,4,8,11,15,18,22,25-oktakis[2-(4- -N-metylomorfolin-4-ium-4-ilo)etoksy]ftalocyjaniny z magnezem(II) wobec biofilmu Pseudomonas aeruginosa DOI:10.15199/62.2019.5.13


  Pseudomonas aeruginosa to oportunistyczne pałeczki Gramujemne wywołujące zakażenia głównie u osób z obniżoną odpornością, zakażenia szpitalne oraz zapalenie ucha środkowego, zakażenie układu moczowego, ran, rogówki i inne1). Wytwarzanie wielu toksyn i enzymów ułatwia im inwazję i rozprzestrzenianie się w tkankach 98/5(2019) 765 Dr n. farm. Wojciech SZCZOŁKO jest absolwentem Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W 2013 r. na tej uczelni uzyskał stopień naukowy doktora. Specjalność - synteza organiczna skojarzona z odpowiednim aparatem analitycznym, głównie spektroskopowym (1H i 13C NMR, MS UV-Vis, FL IR) i chromatograficznym (HPLC, TLC). Dr Tomasz KOCZOROWSKI w roku 2011 ukończył studia na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W 2017 r. uzyskał stopień doktora nauk farmaceutycznych na tej samej uczelni. Pracuje w Katedrze i Zakładzie Technologii Chemicznej Środków Leczniczych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu na stanowisku adiunkta. Specjalność - synteza związków makrocyklicznych, badania elektrochemiczne i elektrokatalityczne oraz biomimetyka cytochromów. Fig. 1. The chemical structure of Pc+ Rys. 1. Chemiczna struktura Pc+ gospodarza, a wieloraka naturalna i nabyta oporność na antybiotyki jest przyczyną trudności w leczeniu zakażeń powodowanych przez te drobnoustroje2). Obniżona wrażliwość P. aeruginosa na środki dezynfekcyjne ora[...]

 Strona 1