Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Maciej LECHMAN"

Ocena stanu technicznego przekładników prądowych typu J110 DOI:10.15199/48.2019.08.13

Czytaj za darmo! »

W niektórych stacjach elektroenergetycznych od 50 lat są eksploatowane przekładniki prądowe typu J 110. Podczas modernizacji są one sukcesywnie wymieniane na nowe, ale w pewnych przypadkach, ze względu na nietypowe parametry obwodów wtórnych istnieje konieczność przedłużenia ich pracy w ruchu elektrycznym. Z drugiej strony okresowe badania izolacji głównej wykazały, ze w większości przypadków, w przekładnikach prądowych typu J110-3 oraz J110-3s w wykonaniu bez mieszka kompensacyjnego zostały przekroczone dopuszczalne wartości współczynnika strat dielektrycznych tgδ oraz rezystancji izolacji. Dlatego w celu zbadania możliwości przedłużenia ich eksploatacji wykonano zaawansowaną ocenę stanu technicznego izolacji z wykorzystaniem spektroskopowych metod pomiaru odpowiedzi dielektrycznej (FDS,PDC), fizykochemicznej analizy oleju oraz rewizji wewnętrznej. W dalszej części artykułu analizę możliwości przedłużenia eksploatacji zaprezentowano na przykładzie dwóch przekładników prądowych typu J110-3 nr fabr.139516 rok prod. 1957 oraz nr fabr. 219042 rok prod. 1963, w których wstępnie stwierdzono znaczne przekroczenie dopuszczalnych wartości współczynnika tgδ (odpowiednio tgδ=0,0224 oraz tgδ=0,019) oraz zbyt niską rezystancję izolacji. Zaawansowaną ocenę ich stanu technicznego oparto na oznaczeniu zawartości wody w izolacji papierowo-olejowej, stopnia degradacji celulozy i oleju, a także rewizji wewnętrznej. Oznaczenie zawartości wody w papierowo-olejowej izolacji przekładników Najbardziej rozpowszechnioną metodą określenia stopnia zawilgocenia izolacji papierowo-olejowej są pomiary współczynnika start dielektrycznych tgδ oraz pojemności w szerokim zakresie częstotliwości (metoda FDS). Wykorzystuje się przy tym standardowy model X-Y geometrii papierowo-olejowej izolacji transformatorów, w którym względna zawartość barier (parametr X) i przekładek (parametr Y) zmienia się określonym przedziale wartości. Nat[...]

 Strona 1