Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Radosław Budzowski"

Dobór lokalizacji odwiertów iniekcyjnych w procesie EOR-CO2 dla złóż ropy naftowej w zaawansowanym stadium eksploatacji DOI:10.15199/62.2019.5.16


  Terminem złoża dojrzałe (mature field) określa się takie złoża węglowodorów, których produkcja osiągnęła już maksymalny poziom i obserwuje się spadek wydajności lub osiągnięto maksymalną ekonomiczną opłacalność eksploatacji przy wykorzystaniu metod pierwotnych i wtórnych1). Złoża dojrzałe odpowiadają za ponad 70% światowej produkcji ropy naftowej i gazu ziemnego2). W obecnych czasach, gdy maleje liczba odkryć nowych konwencjonalnych złóż węglowodorów, a technologia eksploatacji złóż niekonwencjonalnych wciąż się rozwija, należy przyjrzeć się bliżej złożom częściowo już wyeksploatowanym. Wzrost produkcji z tego typu złóż może przyczynić się znacząco do zaspokojenia przyszłych potrzeb energetycznych. Podjęcie próby rewitalizacji złóż dojrzałych wymaga często dużych nakładów finansowych, wymagana może być np. renowacja instalacji napowierzchniowej, rekonstrukcja odwiertów, wiercenia zagęszczające, utylizacja zwiększonej ilości wody złożowej lub też zastosowanie zaawansowanych metod eksploatacji3). Trzecie metody eksploatacji EOR (enhanced oil recovery) polegają na implementacji zabiegów mających na celu dostarczenie do złoża dodatkowej energii oraz polepszenie mobilności płynów złożowych, a przez to zwiększenie ilości węglowodorów, które mogą być wydobyte ze złoża4, 5). Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na produkcję węglowodorów wyzwaniem staje się optymalny dobór tych metod wydobycia. Iniekcja CO2 jest jednym z popularnych rozwiązań ze względu na znaczącą poprawę mobilności węglowodorów w złożu oraz niski koszt tłoczonego medium. Wśród metod EOR zatłaczanie ditlenku węgla może być uznane za najbardziej odpowiednią metodę zwiększenia wydobycia w polskich złożach ropy naftowej6). W procesie zatłaczania ditlenku węgla może być on mieszalny lub niemieszalny z rodzimymi płynami złożowymi, a kryterium determinującym rozdział jest minimalne ciśnienie mieszania układu MMP (minimum miscibility pressure). W przypadku nieosiągnięcia MMP, nie[...]

 Strona 1